"statsminister" English translation

SV

"statsminister" in English

SV statsminister
volume_up
{common gender}

statsminister (also: premiärminister)
Fru talman, herr statsminister! Också jag vill hälsa statsministern välkommen hit!
Madam President, Prime Minister, I too would like to welcome the Prime Minister here.
Statsminister Lipponen vägrar emellertid att offentliggöra det i Finland.
Prime Minister Lipponen, however, refuses to let it be published in Finland.
Jag har det mycket stora nöjet att välkomna statsminister Persson.
It is my very great pleasure to welcome Mr Persson, the Swedish Prime Minister.
statsminister (also: premiärminister)
Jag har länge varit medlem av Pidi-Burma, en grupp som leds av Norges tidigare statsminister Bondevik, och jag har besökt de burmesiska flyktinglägren i Thailand.
I have long been a member of Pidi-Burma, a group under the leadership of former Premier Bondevik of Norway, and I have visited the refugee camps of the Burmese in Thailand.
statsminister
Jag vill särskilt tacka statsminister Enikő Győri, som alltid fanns överallt, för hennes arbete.
In particular, I would like to thank Minister of State Enikő Győri, who was always present everywhere, for her work.
(HU) Fru talman, herr Barroso, fru kommissionsledamot, statsminister Győri!
(HU) Madam President, Mr Barroso, Commissioner, Minister of State Győri, the Schengen system is one of the most tangible acquis of the European Union.
Den turkiska statsministern Gürel förklarade inför sammanträdet att syftet med åtgärderna är att övervinna den ekonomiska krisen i norra Cypern.
Mr Gürel, a Minister of State in the Turkish Government, stated before the meeting that the aim of these measures was to overcome the economic crisis in the northern part of Cyprus.

Context sentences for "statsminister" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är därför ett beslut som måste fattas av statsminister Lipponen.
Therefore this really is a decision that Minster Lipponen must make.
SwedishRedan i morgon kommer debatten med statsminister Verheugen att fortsätta i ett trepartsmöte.
The trilogue debate with Mr Verheugen will be continuing tomorrow.
SwedishDenna vecka presenterade vår statsminister ett förslag som ska göra Wales till en rättvis handelsnation.
This week our First Minister announced proposals for Wales to become a Fair Trade nation.
SwedishStatsminister Persson talade om en hållbar utveckling med sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner.
Mr Persson talked about sustainable development which has social, economic and ecological dimensions.
SwedishMin sista kommentar: Ni har haft besök av Giscard d'Estaing och jag har äran, statsminister Rasmussen, att vara medlem av konventet.
My last comment is this: you had a visit from Mr Giscard d'Estaing, and I have the honour of being a member of the Convention.
SwedishMin sista kommentar: Ni har haft besök av Giscard d ' Estaing och jag har äran, statsminister Rasmussen, att vara medlem av konventet.
My last comment is this: you had a visit from Mr Giscard d'Estaing, and I have the honour of being a member of the Convention.
SwedishJag har personligen diskuterat fallet med Sveriges statsminister och Lettlands premiärminister, och jag är fullt medveten om att detta ses som oerhört viktigt.
I have personally discussed this case with the Prime Ministers of Sweden and Latvia and I am fully aware of the importance that is attached to it.
SwedishJag skall aldrig glömma det som en statsminister i den indiska staten Andarpradesh svarade när jag frågade honom hur många invånare provinsen hade.
The reply I received from a State Minister of the Indian State of Andarpradesh to my question how many people lived in that province, will always stay with me.