"stavning" English translation

SV

"stavning" in English

volume_up
stavning {comm. gen.}

SV stavning
volume_up
{common gender}

stavning (also: bokstavering)
Utländska namns ursprungliga stavning får inte användas i identitetshandlingar.
The original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.
Detsamma gäller uppgifternas riktighet, såsom korrekt och fullständig stavning av namn.
The same goes for the accuracy of data, such as the correct and complete spelling of names.
I den här listrutan får du förslag till rätt stavning.
This list box contains suggested correct spellings.

Context sentences for "stavning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUtländska namns ursprungliga stavning får inte användas i identitetshandlingar.
The original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.
SwedishDetsamma gäller uppgifternas riktighet, såsom korrekt och fullständig stavning av namn.
The same goes for the accuracy of data, such as the correct and complete spelling of names.
SwedishDet är på pricken hans handstil, likaså meningsbyggnad och stavning.
You'll find the handwriting matches his, as does the sentence structure.
SwedishDe tvingas att förvränga sina namn och förbjuds bland annat att skriva dem med polsk stavning.
Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.
Swedish(rätt stavning)
SwedishTrots ett antal överenskommelser har Litauen vägrat att låta polska namn skrivas med polsk stavning, utan kräver i stället att de skrivs på litauiska.
And despite numerous agreements, Lithuania has refused to allow Polish names to be written in their Polish spelling, insisting that they be written in Lithuanian.
SwedishParadoxalt nog har det skett en tillbakagång, särskilt på utbildningsområdet samt när det gäller de polska efternamnens stavning och de litauiska polackernas rättigheter och privilegier.
It is a paradox that there has been a regression, especially in educational matters, writing surnames in Polish and the rights and privileges of Poles living in Lithuania.