"steriliserad" English translation

SV

"steriliserad" in English

SV steriliserad
volume_up
{adjective}

1. general

steriliserad

2. zoology

steriliserad

Context sentences for "steriliserad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet rör sig om steriliserad helmjölk som bara kan tillhandahållas i glasflaskor.
This concerns sterilized whole milk which is only available in glass bottles.
SwedishVad jag förstår utgör steriliserad mjölk 5 procent av Europeiska unionens marknad för flytande mjölkprodukter.
As I understand it, sterilized milk is 5 % of the European Union liquid milk market.
SwedishDirektivet borde ändras för att lösa problemet eftersom steriliserad mjölk undantas från direktivet.
In order to reach a solution, the directive should be modified since it excludes sterilized milk.
SwedishFram till nu har medlemsländerna inte gjort någon förfrågan om att steriliserad mjölk skall inkluderas på listan.
So far Member States have made no requests for the addition of sterilized milk to the list.
SwedishJag är förvånad över att steriliserad helmjölk är den enda typ av mjölk som tillhandahålls i glasflaskor i en del medlemsländer.
I am surprised that sterilized whole milk is the only type of milk supplied in glass bottles in some Member States.
SwedishI Förenade kungariket är pastöriserad mjölk och " UHT" -mjölk tillgänglig i glasflaskor medan steriliserad mjölk tenderar att säljas i plastförpackningar.
In the United Kingdom pasteurized and UHT milk is available in glass bottles while sterilized milk tends to come in plastic bottles.
SwedishI Förenade kungariket är pastöriserad mjölk och " UHT " -mjölk tillgänglig i glasflaskor medan steriliserad mjölk tenderar att säljas i plastförpackningar.
In the United Kingdom pasteurized and UHT milk is available in glass bottles while sterilized milk tends to come in plastic bottles.
SwedishListan har ändrats under årens lopp på begäran av medlemsländerna men det har inte varit någon förfrågan om att lägga till steriliserad icke-smaksatt mjölk.
The list has been amended over the years at Member States' request but there has been no request to add sterilized unflavoured milk.
SwedishListan har ändrats under årens lopp på begäran av medlemsländerna men det har inte varit någon förfrågan om att lägga till steriliserad icke-smaksatt mjölk.
The list has been amended over the years at Member States ' request but there has been no request to add sterilized unflavoured milk.
SwedishSteriliserad hel- och halvskummjölk har inte kvalificerat sig för Europeiska unionens stöd för mjölk till skolorna sedan introduktionen av programmet 1977.
Sterilized whole and semi-skimmed milk has been ineligible for European Community school milk subsidy since the introduction of the scheme in 1977.
SwedishKommissionen ville för separerad, även delvis separerad och steriliserad grädde, som hitills haft 38 tillsatser, tillåta att ytterligare tillsatser skulle kunna tillsättas.
The Commission wanted cream, low-fat cream, non-fat cream and sterilized cream, which have 38 additives, to be allowed to have more.