"stevia" English translation

SV

"stevia" in English

volume_up
stevia {comm. gen.}
EN
EN

"stevia" in Swedish

SV

SV stevia
volume_up
{common gender}

stevia
volume_up
stevia {noun}
Ändringsförslaget förefaller vara mot stevia och efterlyser ytterligare en utredning om detta sötningsmedel.
The amendment seems to be against stevia and wants another investigation of that.
En annan kommentar angående ändringsförslag 4: varför är föredraganden mot ett sötningsmedel som uppenbarligen kallas för stevia?
Another point on Amendment 4: why is the rapporteur against a sweetener which is known apparently as stevia?
Stevia rebaudiana” har inte godkänts i EU som nytt livsmedel (förordning 258/97) eller som ny livsmedelstillsats (direktiv 89/107/EEG).
Stevia rebaudiana’ has not been approved in the EU as a novel food (Regulation (EC) No 258/97) or as a food additive (Directive 89/107/EEC).