SV

sticka {common gender}

volume_up
1. general
sticka (also: stift, klubba, käpp, stav)
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
There is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
There is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.
Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.
It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
sticka (also: nål, barr, spruta, virknål)
sticka (also: skärva, flisa)
2. textiles

Synonyms (Swedish) for "sticka":

sticka
stick
Swedish

Context sentences for "sticka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
SwedishStatistiken visar på höga siffror och vi kan inte längre sticka huvudet i sanden.
That statistic speaks volumes; we cannot continue to bury our heads in the sand.
SwedishAtt påstå motsatsen skulle vara detsamma som att sticka våra huvuden i sanden.
To state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.
SwedishFörst av allt, det vet ni, så behöver en ledare mod att sticka ut och bli förlöjligad.
First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.
SwedishOm du verkligen vill att rubriken ska sticka ut kan du överväga att ta med sökord.
If you really want your headline to stand out, consider including keywords.
SwedishDu är väl vara kvar när vi kommer tillbaks, om du inte planerat att sticka igen.
You'll be here when we get back, unless you plan on running off again.
SwedishEU måste visa större mod, det måste visa lejonklon och inte sticka huvudet i sanden.
Europe must show greater courage, it must have the heart of a lion and not be a chicken.
SwedishLåt oss sticka hål på Duhamels ballong.
This was all it was, Mr President, that Mr Duhamel got so worked up about.
SwedishJag ska emellertid inte sticka under stol med att jag är mycket bekymrad i detta avseende.
I shall not hide the fact, however, that I am very concerned in this regard.
SwedishVi kan inte sticka huvudet i sanden och förneka det faktum att detta redan är en realitet.
We cannot bury our heads in the sand and deny the fact that this is already happening.
SwedishNi fortsätter att sticka till oss tvåsidesreferat av hela förhandlingsrundor.
You continue to fob us off with two-page summaries of the results of whole negotiating rounds.
SwedishÅterigen har våra modiga utrikesministrar beslutat att sticka huvudet i sanden.
Once again, our courageous foreign affairs ministers have decided to put their heads in the sand.
SwedishJag skall dock inte sticka under stol med att det fortfarande finns problem på några områden.
I do not want to hide the fact, however, that there are still problems in a few areas.
SwedishVi borde emellertid inte alltid sticka ut ett anklagande finger mot andra.
But we should not always be pointing an accusing finger at others.
SwedishDet kommer att sticka oerhört i ögonen på många medborgare som i dag har det mycket svårt.
Many citizens who are currently going through hard times would find that difficult to swallow.
SwedishJag vill inte inför er sticka under stol med att den sociala dialogen har en lång väg att gå.
I will not hide from you that social dialogue has a long way to go.
SwedishDet är inte vår uppgift som parlamentariker att sticka huvudet i sanden som en struts.
It is not our task as MEPs to adopt an ostrich policy and bury our heads in the sand.
SwedishJag är strax bakom dig ut ifall du tänker sticka med henne!
I'll be right behind you just in case you're thinking about snatching her!
SwedishLåt oss inte agera som en struts och sticka huvudet i sanden.
Let us not hide these facts, let us not act like an ostrich, which buries its head in the sand.
SwedishDu kan bara inte sticka iväg Mitt i allt ihop och träffa brudar.
You can't go dashing off in the middle of the night with some girl.