"stoff" English translation

SV

"stoff" in English

SV stoff
volume_up
{neuter}

1. general

stoff (also: kopia, avskrift, nummer, exemplar)
volume_up
copy {noun}
stoff (also: innehåll)
volume_up
matter {noun} (content)

2. "råmaterial"

stoff
volume_up
crude material {noun} (matter, stuff)
stoff
volume_up
material {noun} (matter, stuff)
stoff
volume_up
raw material {noun} (matter, stuff)

Synonyms (Swedish) for "stoff":

stoff

Context sentences for "stoff" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAids och hiv gav en gång stoff till skräckhistorier ur verkliga livet i pressen.
AIDS and HIV were once the stuff of real-life horror stories in the press.
SwedishFör dem som bor i Vitryssland är detta samma stoff som drömmar är vävda av.
For the people who live in Belarus, such a thing is the stuff of dreams.
SwedishDen här politiken innehåller stoff för en allvarlig kris, och därför kan jag inte stödja den.
There are elements of a serious crisis in this policy, and I cannot therefore support it.
SwedishVad du än är, är du alltså inte det stoff av vilket du består.
Whatever you are, therefore, you are not the stuff of which you are made.
SwedishNär jag sållar de senaste veckornas stoff står det klart för mig att denna kommissionskris handlade om makt.
Sifting through the detritus of the last few weeks, it is clear to me that this crisis with the Commission was about power.
SwedishDärför kan jag inte förklara mig införstådd med ändringsförslag 18 och 34, även om de må innehålla stoff till vidare överläggningar.
That is why I cannot agree to Amendments Nos 18 and 34, even though they definitely contain further food for thought.
SwedishDärför tror jag inte att vi ska lasta för mycket ideologiskt eller religiöst stoff i de här rörelserna i nuläget.
Therefore, I do not believe that we should read too much into these movements from an ideological or religious point of view at present.
SwedishAllvarligt talat så måste jag säga att detta är det stoff som driver euroskepticismen och ett område inom vilket EU måste bättra sig.
In all seriousness, I have to say that this is the stuff which fuels Euro-scepticism and an area in which Europe has to improve.
SwedishFörbränningen genererar förorenande utsläpp: stoff, metaller och dioxiner som det är nödvändigt att kontrollera, vilket sker tack vare ett rökgassystem.
This incineration generates polluting emissions of dust, metals and dioxins which must be controlled using a smoke treatment system.
SwedishSom europé vill jag säga till er att detta är det stoff som kommer att orsaka en baksmälla, om någon folkomröstning någonstans i Europa återigen går snett.
I speak to you as a European; this is the sort of thing which will come back to haunt us if another referendum somewhere in Europe turns out badly.
SwedishJag tror att det där finns stoff till eftertanke, ett stoff som inte undersökts tillräckligt och som kanske borde bli föremål för ett kommande betänkande.
I think this is something that we need to think about, something that has not been sufficiently explored. This should, perhaps, be the subject of a forthcoming report.