"stoft" English translation

SV

"stoft" in English

SV

stoft {neuter}

volume_up
1. general
stoft (also: aska, jord, mjöl, sopor)
Du kanske är det ljuvliga stoft genom vilket Gud kommer att nå sitt ändamål.
You may be the lovely dust through which God will work his purpose.
Forskning på stjärnbildning i galaktiska stoft- och gasmoln.
Research on star production in galactic dust and gas clouds.
Jag är uthälld som vatten, mina krafter har sinat i dödens... stoft.
I am poured out like water, my strength dried up into the dust... of death.
stoft (also: puder, pulver)
2. botany
stoft (also: blomma, fint stoft)

Synonyms (Swedish) for "stoft":

stoft

Context sentences for "stoft" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJorden träffades av en astroid, en enorm mängd stoft slungades ut i atmosfären.
The Earth was struck by an asteroid, a huge amount of debris was jettisoned into the atmosphere.
Swedish1 - Fastställer hårdare gränsvärden för utsläpp, främst av koloxider och stoft.
Establishes stricter limit values for emissions, in particular those of carbon oxides and particulates.
Swedish1 - Fastställer hårdare gränsvärden för utsläpp, främst av koloxider och stoft.
1. Establishes stricter limit values for emissions, in particular those of carbon oxides and particulates.
SwedishDet rör sig då främst om de förorenande ämnena svaveldioxid, kväveoxid, stoft, dioxin och furaner.
The main culprits are the pollutant substances sulphur dioxide, oxides of nitrogen, small particulates, dioxins and furans.
SwedishJag kan inte bli av med intrycket att utvecklingsländernas önskningar riskerar att malas till stoft mellan de stora ekonomiska blockens önskningar.
I cannot shake off the impression I have that the desiderata of the developing countries threaten to be pulverised by the desiderata of the major economic blocs.
SwedishGränsvärdena för stoft och kadmium har redan överskridits och ändå ger myndigheterna grönt ljus för uppförande av en ny föroreningskälla.
The limits for particulates and cadmium have already been exceeded, and still the government has given the green light to construction of what will be a new source of pollution.