"strax" English translation

SV

"strax" in English

SV strax
volume_up
{adverb}

strax (also: snabbt, gärna, snart, tidigt)
volume_up
soon {adv.}
Viktiga frågor togs upp strax efter att parlamentet påbörjat sitt arbete.
Important questions were raised soon after Parliament began its work.
Herr Wynn, jag kan försäkra er att ni alldeles strax skall få ett svar.
Mr Wynn, I can assure you that you will receive an answer very soon.
Jag hoppas att även de övriga medarbetarna strax dyker upp.
I hope our colleagues will also be with us soon.
För det första har vi uppnått prisstabilitet, på en nivå strax under (men nära) 2 procent.
Firstly, price stability has been established at a level of slightly less than, but close to, 2%.
Debatten är avslutad och omröstningen kommer strax att äga rum.
The debate is closed, and the vote will take place shortly.
Några medlemsstater vill ha en mindre budget än den nuvarande, som ligger strax över 1 procent.
On a final note, the presidency has definitely brought the European Union closer to the Dutch people and even to members of the Dutch parliament.
strax (also: genast, direkt, rakt på sak, rakt)
Strax efter ankomsten till flygplatsen blev de anhållna och skickade till förhör med tortyr.
As soon as we arrived at the airport, they were arrested and sent directly for interrogation and torture.
Varför behöver inte bankerna reagera direkt och omedelbart när de, till och med strax före en krasch, har gett människor rådet att köpa skräpobligationer?
Why do banks not have to respond directly and straight away when they have advised people, even shortly before a collapse, to buy ‘junk bonds’?

Synonyms (Swedish) for "strax":

strax

Context sentences for "strax" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishStrax bakom talmannen ser ni Europeiska unionens symbol med de tolv stjärnorna.
Right behind the President, you see the image of Europe with the twelve stars.
SwedishVi befinner oss strax före den sista förberedande konferensen före Rom-konferensen.
We are on the eve of the last preparatory conference before the Rome Conference.
SwedishDet är gynnsamt för mindre företag, med ett undantag som jag strax kommer till.
It is favourable to small businesses with one exception which I come to in a moment.
SwedishMycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
Very high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
SwedishDen totala ekonomiska ersättningen kommer att bli strax över 4 miljoner euro per år.
The overall financial compensation will total just over EUR four million per year.
SwedishDet var sent i går natt – strax före midnatt – som det här betänkandet diskuterades.
It was late last night – just before midnight – that this report was debated.
SwedishStämningen strax före beslutet om anslutningsförhandlingar skulle inte kunna vara sämre.
The atmosphere on the eve of the decision on accession talks could not be worse.
SwedishDenna sista punkt kommer för övrigt att strax behandlas av min kollega Pradier.
This last point will also be discussed later by my colleague, Mr Pradier.
SwedishNu, strax före omröstningen, hänger fortfarande många plakat på väggarna.
Now, just before the vote, there are still numerous posters hanging on the walls.
SwedishVi skall här strax ta upp ämnet " Konkurrensavtal i samband med fotboll" .
The subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football' .
SwedishVi skall här strax ta upp ämnet " Konkurrensavtal i samband med fotboll ".
The subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football '.
SwedishDetta gör att kommissionens bidrag hamnar på så mycket som strax över 100 miljoner euro.
This brings the Commission’ s contribution so far to just over EUR 100 million.
SwedishBackgammon är strax övermannad... och vi kan inte stå oss särskilt länge heller.
The Backgammon is being overpowered... and we can't last long, either.
SwedishHerr ordförande, ert ordförandeskap inleds strax efter toppmötet i Amsterdam.
Mr President, your Presidency begins in the wake of the Amsterdam Summit.
SwedishDet kan ni strax lägga fram och då kan församlingen säga om den antar det eller inte.
You can present it later, and then the House can decide whether or not it accepts it.
SwedishIdag, strax före valen, har Tchads premiärminister kommit till Strasbourg.
Today the Prime Minister of Chad has come to Strasbourg on the eve of the elections.
SwedishEn liknande händelse inträffade strax innan Grekland inledde sitt senaste ordförandeskap.
A similar incident occurred shortly before the start of the last Greek Presidency.
SwedishEftersom min talartid strax är slut ska jag nu göra en avslutande kommentar.
At this juncture, since my speaking time is up, I would like to make one final comment.
SwedishOmröstningen kommer att äga rum efter debatten, med andra ord alldeles strax.
The vote is due to take place at the end of the debates, in other words in just a moment.
SwedishJag kommer strax att säga några ord om hur denna politik har genomförts.
In a few moments, I will say a few words about how this policy has been implemented.