"svängning" English translation

SV

"svängning" in English

volume_up
svängning {comm. gen.}
SV

svängning {common gender}

volume_up
svängning (also: pass, takt, rond, bultande)
Frekvensen på lätet är ovanligt hög, 60 000 svängningar i sekunden.
The frequency of its call is unusually high - 60 kHz.
svängning (also: herravälde, gungning, makt)
svängning (also: fart, rytm, gunga, omställning)
Allteftersom åren går är det inte längre bara arbetarklassen, utan även medelklassen, som ser denna vattendelare som en svängning i riktning mot en samhällsmodell som de inte accepterar.
As the years go by, it is no longer just the working classes, but the middle classes themselves who view this watershed as a swing towards a model of society that they do not accept.
svängning (also: förändring, attack, nummer, tjänst)

Synonyms (Swedish) for "svängning":

svängning

Context sentences for "svängning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom min kollega från Sverige tidigare sade, har det alltså skett en väldig svängning.
As my Swedish colleague mentioned earlier, the situation has now changed significantly.
SwedishKostnaderna efter kriget gör att EU:s budget varje gång råkar i svängning.
Post-war costs rock the EU budget every time.
SwedishToppmötet var heller inte avsett att omedelbart lösa situationen i Zimbabwe genom en svängning med vårt magiska trollspö.
It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
SwedishFör producenterna skulle avtal i euro kunna bli en försäkring mot en oundviklig svängning i konjunkturen i Förenta staterna.
For producers, contracts made out in euros could become an insurance against an inevitable economic downturn in the United States.
SwedishDenna anmärkningsvärda svängning hos opinionen måste studeras noggrant, dess orsaker måste analyseras om man vill återta kommandot.
This astounding reversal of opinion needs to be studied seriously; its causes must be analysed if we hope to get back on course.
SwedishUppriktigt sagt förstår jag fortfarande inte, inte ens efter ert uttalande, exakt vilket resonemang som ligger bakom denna svängning.
To be frank, even after your statement, I am still at a loss to understand the precise reasoning behind this change in direction.
SwedishDe senaste tre åren har en svängning i den yttre konjunkturen försvagat ekonomin som visserligen är strukturerad, men också blir allt äldre.
Over the last three years, a reversal in its external economic situation has weakened its economic fabric, which is structured but ageing.