"svävande" English translation

SV

"svävande" in English

EN

SV svävande
volume_up
{adjective}

svävande (also: fångad, undvikande, träffa, stöta på)
De svar jag fått från er har varit väldigt svävande, vilket är synd.
Your answers to me have been very evasive, which I find regrettable.
Herr kommissionär, när jag hör talas om makroekonomisk dialog - jag tillstår att jag tycker att denna definition är mycket svävande - tänker jag på medlingsförfarandet i Italien.
Commissioner, when I hear talk of macroeconomic dialogue - given that the definition seems extremely evasive - the conciliation process in Italy comes to mind.
svävande (also: tveksam, kluven, villrådig, obestämd)
svävande (also: värdig, säker, beredd, balanserad)
volume_up
poised {adj.}
svävande (also: omständlig, tillkrånglad)
svävande (also: allmän, svag, vag, oklar)
volume_up
vague {adj.}
Detta visar också att bedömningar av situationen är mycket svävande.
This also shows that assessments made regarding the situation are very vague.
Tillåt mig, med all min respekt, att betrakta det som något svävande.
With all due respect, allow me to say that I find it a little vague.
Jag konstaterar till slut att inte en enda lobbyist för den kemiska industrin har kontaktat mig, min oro beror helt och hållet på den svävande användningen av försiktighetsprincipen.
My concern relates solely to the vague application of the precautionary principle.
svävande (also: oviss, obestämbar)

Synonyms (Swedish) for "svävande":

svävande
Swedish

Context sentences for "svävande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOrdet " modernisera" kan dock på samma gång vara ett väldigt svävande ord.
However, the word "modernise" can be such a terrible weasel word at the same time.
SwedishOrdet " modernisera " kan dock på samma gång vara ett väldigt svävande ord.
However, the word " modernise " can be such a terrible weasel word at the same time.
SwedishAutoHide-funktionen arbetar oberoende av om du visar fönstret svävande eller fixerat.
This AutoHide function operates no matter whether the window is shown in fixed or floating mode.
SwedishAllt dom förstår är att knäböja framför dom svävande heliga männen.
All they understand is to genuflect before those levitating holy men.
SwedishDetta beteende är oberoende av om fönstret är fixerat eller fritt svävande.
This happens whether the window is fixed or floating.
SwedishOch er vision tycks mig för tillfället alltför svävande.
And in my view your vision is too poetic, at least at the moment.
SwedishMan borde ha uttryckt sig i mindre svävande och mycket mer bestämda ordalag om dessa frågor i betänkandet.
The report should have expressed itself in less equivocal and far more resolute terms on these issues.
SwedishPå kartan visas företaget som en röd svävande cirkel.
On the map, the listing appears as a red floating circle.
SwedishDen används för att växla mellan " svävande " och "fixera ".
This is used to toggle the " floating " behavior.
SwedishDet är nu hög tid för att fatta konkreta beslut och inte för svävande och välbalanserade förklaringar.
It is time to take practical decisions and not to make statements that are only balanced because of their ambiguity.
SwedishNi säger följaktligen att ni skulle vilja hålla det irländska folket svävande i okunnighet och skrämma dem till att rösta ?
So you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes'.
SwedishNi säger följaktligen att ni skulle vilja hålla det irländska folket svävande i okunnighet och skrämma dem till att rösta?
So you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes '.
SwedishJag tycker att han är svävande och feg när han undviker att nämna den farliga islamistiska terrorismen vid namn.
Instead, I find him to be over-general and cowardly by failing to identify Islamic terrorism and the danger it represents by name.
SwedishVi vill vara lite mer svävande kring detta och det är den ståndpunkten som de Vries alltid har accepterat, vi vill inte hota någon.
We wish to be a little more equivocal about that and it is the position Mr de Vries has always accepted, not to threaten.
SwedishSenaste gången som ni besökte utskottet för ekonomi och valutafrågor yttrade ni er ganska svävande om Tyskland.
The last time you appeared before us in the Committee on Economic and Monetary Affairs, the opinions you expressed on Germany were quite opaque.
SwedishPå min förfrågan, som jag fick svar på för en månad sedan, yttrades för en månad sedan, meddelades jag att detta förfarande i grunden är lika svävande som förut.
In response to a question which I asked a month ago, I was informed that this matter is still pending.
SwedishJag var ett svävande huvud.
SwedishDet magnetiskt svävande tåget som ni alla känner till, Transrapid, uppfanns redan 1934, och vi har fortfarande inte lyckats förverkliga det i Europa.
The magnetic-levitation train that you all know, the Transrapid, was invented as early as 1934, and we still have not managed to realise it in Europe.
SwedishDet är också viktigt att vi inte lämnar dessa indikatorer svävande i luften, samtidigt som vi gratulerar oss själva till det faktum att vi har utarbetat dem.
It is also important that we should not leave these indicators floating in the air while congratulating ourselves on the fact that we have produced them.
SwedishOrdförande, hur hanterar ni nu i praktiken den svävande nederländska narkotikapolitiken för att via den svävande politiken komma fram till ett framgångsrikt bekämpande av brottsligheten?
Mr President-in-Office, how do you intend to use the same ambivalent policy which the Netherlands applies to drugs as a means of combating crime?