"svar" English translation


Did you mean: svår, svära
SV

"svar" in English

SV svar
volume_up
{neuter}

De svar, eller den brist på svar som vi har kommit med hittills är inte godtagbara.
The answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Ge oss bara ett svar – vilken är er tidtabell, när vill ni ha vårt svar?
Just give us one answer, what is your timetable, when do you want our answer?
Det svar ni fick var det svar som var möjligt att ge.
Mr Sjöstedt, the answer that I gave was the only answer possible.
svar
volume_up
reply {noun}
   – Det var ett förbluffande svar, eftersom det inte alls ger svar på frågan.
That is a staggering reply, because it did not answer the question at all.
Svara avsändaren och alla mottagare/nSkicka svar till avsändaren och alla mottagare/nBesvara alla
Reply to sender and all recipients\nReply to sender and all recipients\nReply All
Jag tackar kommissionären för hennes uttömmande och mycket informativa svar.
I thank the Commissioner for her very comprehensive and most informative reply.
volume_up
plea {noun}
svar (also: genmäle)
volume_up
retort {noun}

Synonyms (Swedish) for "svar":

svar

Context sentences for "svar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan också ge Wijsenbeek ett skriftligt svar utan att behöva lyssna på frågan.
Mr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
SwedishDet vi som européer behöver är ett svar på detta, en europeisk säkerhetsstrategi.
What we Europeans need is a European security strategy to be a response to that.
Swedish(EN) Jag skall med glädje ge ytterligare information som svar på Sacradéus fråga.
I am happy to provide further information in response to Mr Sacrédeus' question.
SwedishAlla dessa frågor kräver ett starkt, konsoliderat svar från Europeiska unionen.
All these issues require a strong, consolidated response from the European Union.
Swedish. – Jag välkomnar kommissionsledamotens tydliga svar på kommissionens vägnar.
   . I welcome the clear response of the Commissioner on behalf of the Commission.
SwedishHerr Reinfeldt, ni har visat att det inte finns några lätta svar på svåra frågor.
Mr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
SwedishSedan valde ni medvetet att endast erbjuda oss ett partiellt och begränsat svar.
You then deliberately chose to offer us a merely partial and limited response.
SwedishJag hade önskat ett sådant svar på den skriftliga fråga som jag skickade till er.
I would have liked such a response to the written question which I sent to you.
SwedishTack för ditt verkligt utförliga svar.
(LT) Mr President, Commissioner, thank you for your really comprehensive response.
SwedishMed detta svar, herr Lomas, har ni nu, med denna förklaring, högst 60 sekunder.
Mr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
SwedishDen måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
It has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
SwedishJag måste säga att jag blev ganska besviken över kommissionsledamotens svar på dem.
I have to say, Commissioner, I was rather disappointed by your response to them.
SwedishEra svar på dessa tre punkter kommer sannerligen att följas upp mycket noggrant.
Your responses to these three points will certainly be followed very closely.
SwedishTillsammans måste vi efterlysa och arbeta för ett europeiskt svar på finanskrisen.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
SwedishJag är medveten om att mina svar är ofullständiga, med tanke på den utsatta tiden.
I am aware that my answers are necessarily incomplete given the time available.
SwedishVi får inte reda på vad detta är, varken i rapporten eller i kommissionens svar.
We are not told what these are in the report or in the Commission's response.
SwedishHan gav mig ett verkligt fruktansvärt svar: ”Det är sant, men det är krigstider nu.”
He gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
SwedishDessa farhågor växer eftersom institutionerna inte har gett något kraftfullt svar.
These fears are increasing because the response of the institutions has been weak.
SwedishVad gäller den tredje frågan: om så är fallet, vad kommer kommissionens svar bli?
On the third question: if that is the case, what will the Commission’s response be?
SwedishJag skulle vilja göra två påpekanden som svar på denna kommentar.
(FR) Madam President, I would like to make two points in response to that comment.