"täcke" English translation


Did you mean: tack, to tack
SV

"täcke" in English

SV täcke
volume_up
{neuter}

1. general

täcke (also: pärm, omslag, skydd, betäckning)
volume_up
cover {noun}
Ändringsförslagen 10 och 11 täcker exakt samma typ av problem men för partiklar i luften.
Amendments Nos 10 and 11 cover exactly the same sort of problem but for particulates.
Som ett resultat av analysen kommer 20 km av ledningen på havsbotten att täckas över med ett halv meter tjockt täcke.
As a result of the analysis, the pipeline will be laid in the seabed with a covering of half a metre for about 20 km.
Vi vill ha en balanserad och logisk kompromiss som täcker alla områden i Doharundan.
We want a balanced and logical compromise that will cover all sectors of the Doha round.
täcke (also: filt, hölje)
Detta täcker utrustning som till exempel filtar, tält, mobila kök och elgeneratorer.
That will cover items such as blankets, tents, mobile kitchens and electrical generators.
täcke (also: bark, beläggning, jacka, kavaj)
volume_up
coat {noun}
Vi täcker insidan med dessa urinblåseceller.
We coat the inside with these bladder lining cells.
Utsidan täcker vi med muskelceller.
We coat the outside with these muscle cells.
Vi tar muskelceller, sätter fast dem, eller täcker utsidan med dessa muskelceller, som att baka en gräddtårta, ungefär.
We take muscle cells, we paste, or coat the outside with these muscle cells, very much like baking a layer cake, if you will.
täcke (also: vadderat täcke)
volume_up
comforter {noun} [Amer.]
täcke (also: klädsel, täckning)
Som ett resultat av analysen kommer 20 km av ledningen på havsbotten att täckas över med ett halv meter tjockt täcke.
As a result of the analysis, the pipeline will be laid in the seabed with a covering of half a metre for about 20 km.
Det är ett mycket balanserat arbete och täcker ett brett spektrum av åsikter.
It is a very balanced piece of work covering quite a wide range of views.
Min fot täcker ungefär 480km mycel.
My foot is covering approximately 300 miles of mycelium.
täcke (also: ansvar, slöja, mantel, ansvar för)
volume_up
mantle {noun}
täcke (also: lager, lakan, skiva, platta)
volume_up
sheet {noun}
täcke (also: ejderduntäcke)
volume_up
duvet {noun}

2. "av exempelvis snö"

täcke (also: bark, beläggning, täcke, jacka)
volume_up
coat {noun}
Vi täcker insidan med dessa urinblåseceller.
We coat the inside with these bladder lining cells.
Utsidan täcker vi med muskelceller.
We coat the outside with these muscle cells.
Vi tar muskelceller, sätter fast dem, eller täcker utsidan med dessa muskelceller, som att baka en gräddtårta, ungefär.
We take muscle cells, we paste, or coat the outside with these muscle cells, very much like baking a layer cake, if you will.

Synonyms (Swedish) for "täcke":

täcke
Swedish

Context sentences for "täcke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNär man åker ut med en båt i den fantastiska skärgården på sommaren möts man av ett decimetertjockt grönt illaluktande stinkande täcke av alger.
If you go out in a boat in the wonderful archipelago in summer, you are met by a decimetre-thick green, foul-smelling layer of algae.
SwedishDetta har visat sig som ett stort grått hav, och ett enormt täcke av rök fortsätter att orsaka förödelse i Portugal, särskilt i de centrala och norra regionerna.
   – Mr President, ladies and gentlemen, in a verse, the greatest Portuguese poet once described love as ‘ fire that burns without being seen’.
SwedishDetta har visat sig som ett stort grått hav, och ett enormt täcke av rök fortsätter att orsaka förödelse i Portugal, särskilt i de centrala och norra regionerna.
This has manifested itself in a great sea of grey, and a giant cloak of smoke continues to lay waste to Portugal, especially the Central and Northern regions.
SwedishI båda fallen behövs internationell hjälp om inte annat så på grund av flyktingarna, i vilkas tältläger somliga vistas under bar himmel och snart får ett snötäcke till täcke.
In both cases international aid is required simply on account of the refugees, some of whose camps are out in the open. Soon they will be covered in snow.