"tänka över" English translation

SV

"tänka över" in English

SV tänka över
volume_up
{verb}

1. general

En politisk kris kräver ett politiskt svar, och detta måste vi tänka över.
A political crisis does require a political answer, and we must deliberate upon this.
tänka över (also: begrunda, fundera, överväga, grubbla)
Motståndarna till direktivet borde tänka över vad det är de försöker förhindra.
The opponents of the directive should ponder what they are trying to prevent.

2. "tänka över"

Kan de liberala ledamöterna tänka över hur få av dem som är representerade i denna sal, vid diskussionen om ett ämne som är så viktigt för dem?
Would the liberal Members please contemplate how few of them are present in this hall, at the discussion of a topic that is so important to them?

Synonyms (Swedish) for "tänka över":

tänka över
Swedish

Similar translations for "tänka över" in English

tänka verb
över adjective
English
över adverb
över preposition
över- adjective
över-
English
over noun
English
tanka verb

Context sentences for "tänka över" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är inte enbart kommissionen och parlamentet som behöver tänka över sin roll.
It is not just the Commission and Parliament which need to think about their role.
SwedishOm det är så måste vi dock på nytt tänka över den parlamentariska kontrollen.
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
SwedishEuropeiska unionen bör tänka över grundvalen för sitt samarbete med Colombia.
The European Union needs to question the bases of its cooperation with Colombia.
SwedishOm rådet föreslår en annan lösning bör det säga till så skall vi tänka över saken.
If the Council prefers another one, let it say so, and we shall take our decision.
SwedishMot denna bakgrund ansåg man det lämpligt att tänka över situationen ytterligare.
In view of this it was deemed appropriate to consider the situation further.
SwedishJag hoppas att rådets ordförande kommer att tänka över den här punkten ännu en gång.
I hope that the President of the Council will give that point a moment's thought.
SwedishDet lönar sig alltid att tänka över det.
That is putting it very simply, but it is certainly worth thinking about.
SwedishKanske skulle vi kunna tänka över det när vi sedan sluter nästa avtal med Kina.
Perhaps we could consider this when we sign our next agreement with China.
SwedishKommissionen är beredd att tänka över en differentierad politik tillsammans med er.
The Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
SwedishTrots detta kvarstår utlåtandet, att vi principiellt måste tänka över vår inriktning.
Nevertheless, it is a fact that we need to fundamentally review our approach.
SwedishJag vill be kommissionsledamoten att tänka över detta och fastställa tydliga riktlinjer.
So I ask the Commissioner to give thought to this and to set clear guidelines.
SwedishJag vill å det bestämdaste uppmana kommissionen att tänka över det problemet än en gång.
I can only urge the Commission to think again about this problem area, please.
SwedishJag skulle vilja be mina kolleger som föreslog detta i går, att tänka över det.
I would call on my colleagues who proposed it yesterday to think again.
SwedishMin övertygelse är därför att man måste tänka på att se över det här arbetet igen.
My conviction is therefore that we should consider working through this issue once more.
SwedishJag tror att ni bör tänka över det här igen - både ni, herr Leinen, och föredraganden.
I believe you should think again - both you, Mr Leinen, and the rapporteur.
SwedishVi måste noggrant tänka över de beslut vi fattar i Europaparlamentet.
We should think carefully about the decisions we take as a European Parliament.
SwedishOm det händer bör detta parlament komma tillbaka och tänka över dessa åtgärder på nytt.
If that happens this Parliament should come back and reflect again on those measures.
SwedishKanske borde man någon gång tänka över om man kan göra något liknande som...
Perhaps we will have to give some thought to doing something similar...
SwedishDetta hade givit oss tid att ännu en gång tänka över andra frågor i lugn och ro.
That would have left us time to consider other questions in peace.
SwedishInnan vi lägger fram förslag måste vi tänka över EU:s fördelar ordentligt.
Before making proposals, we need to give a great deal of thought to Europe’s plus points.