"tätort" English translation

SV

"tätort" in English

volume_up
tätort {comm. gen.}

SV tätort
volume_up
{common gender}

tätort
tätort

Synonyms (Swedish) for "tätort":

tätort

Context sentences for "tätort" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOch om jag nu delar Guizhou i tätort och landsbygd går landsbygden ner här.
And if I split Guizhou into urban and rural, the rural part of Guizhou goes down there.
SwedishJag ser också fram emot att diskutera definitionen av en tätort.
I also look forward to discussing the definition of an urban area.
SwedishOch vi lärde upp 250 personer att hålla presentationen i varje tätort, by och stad i Australien.
And we trained 250 people to give the slide show in every town and village and city in Australia.
SwedishJag tror att det är de förtroendevaldas uppgift att besluta vad som måste göras i varje kommun, i varje tätort, varje departement och varje region.
Locally elected representatives are responsible for deciding on what needs to be done in each town, county or region.
SwedishKommissionen försöker inte balansera EU-politiken mellan tätort och landsbygd och har inga visioner om en renare stadsmiljö.
The Commission does not attempt to balance European policy between urban and rural areas and does not have any vision for a cleaner urban environment.
SwedishPå denna ö, som på alla andra grekiska öar, var sjukdom ett mycket större problem än det är i Aten eller i någon annan större tätort.
On this island, as on the other Greek islands, illness was and is a much bigger problem than it is in Athens or in any other large European urban centre.