"tävla" English translation


Did you mean: tavla
SV

"tävla" in English

SV tävla
volume_up
[tävlade|har tävlat] {verb}

Ni verkar faktiskt tävla om äran av ekonomisk liberalism.
Indeed, you appear to compete for the laurels of economic liberalism.
Jag tror att han skulle hålla med om att det här är det lämpligaste objektet som vi kan tävla om.
I think he would agree...... that it's the most appropriate thing for us to compete over.
Inom försvarsområdet skulle detta mer än uppfylla EU:s önskan att tävla med Förenta staterna.
In the field of defence, this would more than fulfil Europe’s desire to compete with the United States.
tävla (also: skynda, rusa, jäkta, hasta)
De besökte en olaglig hundkapplöpningsbana där de såg nio irländska hundar tävla.
They visited an illegal race track where they saw nine Irish dogs racing.
Och hörni, jag tänkte inte säga: "Alltså, jag ville tävla med racerbilar och motorcyklar."
Now listen, I wasn't going to say to him, "Well, I wanted to race cars and motorbikes."
Jag slår vad om 20 dollar att jag slår dig om vi tävlar.
Well I bet you, I' ll beat your ass on the race, rite now
tävla (also: kämpa, strida)
Med allt detta att tävla mot förefaller det fiskeriutskottet som att detta förslag är torftigt eftersom det inte på långt när uppfyller det som vi anser är genuina behov.
With all of this to contend with, this proposal strikes the Committee on Fisheries as a meagre one that falls well short of meeting what we see as genuine needs.
tävla (also: kämpa)
Why does nature vie with itself?.
Samtliga regeringar, i det förflutna och just nu, tävlar om att kunna öka den sociala utslagningen och fattigdomen.
In the past, they have all vied with each other to increase social exclusion and poverty and they are continuing to do so now.

Synonyms (Swedish) for "tävla":

tävla
Swedish

Context sentences for "tävla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPolitiska ståndpunkter och känslor i övrigt kan sällan tävla med yrkeskvalifikationer.
Political attitudes and feelings in general are seldom a match for expert qualifications.
SwedishDopningfrågan handlar i dagens läge inte bara om att tävla på lika villkor.
Drug use is not, at the moment, only a matter of fair competition, it is also a problem of public health.
SwedishInom försvarsområdet skulle detta mer än uppfylla EU: s önskan att tävla med Förenta staterna.
The future European Foreign Service must play a crucial role in this area, assisting the European Union’ s foreign ministers.
SwedishFramgångsrika europeiska företag försöker inte tävla med massproducenterna utan satsar på teknik och kvalitet.
Successful European companies are not taking the mass producers head on but are investing in technology and in quality.
SwedishDet är dags att vi erkänner att dårskapen att tävla i att utvinna olja varsomhelst och till varje pris ligger bakom oss.
It is time for us to acknowledge that the folly of racing to extract oil anywhere and at any cost is behind us.
SwedishBeslutet att främja en europeisk strategi syftar naturligtvis inte till att försvaga eller tävla med FN:s centrala roll.
The move to promote a European approach is evidently not aimed at weakening or competing with the central role of the United Nations.
SwedishEnligt min åsikt bör vi här i parlamentet inte tävla om vem som är den ivrigaste anhängaren av Internationella brottmålsdomstolen.
In my opinion, we should not hold a competition here in Parliament about who is the biggest fan of the International Criminal Court.
SwedishI nuläget handlar det inte om att tävla om vem som är bäst skickad att bekämpa fattigdomen, utan om att se saker för vad de är.
At this point, it is not a question of competing to see who is in the best position to combat poverty, but of seeing things as they are.
SwedishEnligt min åsikt bör vi här i parlamentet inte tävla om vem som är den ivrigaste anhängaren av Internationella brottmålsdomstolen.
I think it is therefore appropriate for the European Union to say: we will no longer try to force you into something that neither of you want.
SwedishOm vi vill bekämpa fattigdomen är det ytterst viktigt att vi inte återgår till att tävla om vem som kan investera mest i krigsmateriel.
If we want to combat poverty, I see it as very, very important that we should not revert to competing to see who can invest most in armaments.
SwedishDet finns också en risk för att till och med vatten ingår i denna marknad som en handelsvara, en som inom kort kommer att tävla med olja på marknaden.
There is also the risk that even water may be included on this market as a commodity, one that in the near future will rival oil on the market.
SwedishOm dessa mål uppnås kommer Somalia att kunna tävla med de andra länderna i regionen och få fart på den ekonomiska utveckling som behövs.
If these goals were achieved, Somalia would be in a position to dialogue with the other countries in the region with a view to setting in motion a vital economic process.
SwedishI nuläget handlar det inte om att tävla om vem som är bäst skickad att bekämpa fattigdomen, utan om att se saker för vad de är.
Mr President, it goes without saying that I agree with practically nothing the previous Member said and, like many Members of this House, I attended the World Social Forum in Porto Alegre.
SwedishVi ödslar mindre energi på att tävla med varandra och fokuserar mer på hur vi kan tjäna medborgarna - och alltid låta medborgarna komma i första hand.
We are wasting less of our energies in scoring points against each other and more on focussing on how to serve our citizens - and always putting the emphasis on the citizens.
SwedishVi kan inte låta medlemsstaterna tävla om att hamna sist i kön för att undvika att locka till sig utländska investeringar av rädsla för att bli slagna på fingrarna av Bryssel.
It is also true that focusing on the economic agenda does not mean that we are downgrading other agendas, be this the environment or the social agenda.
SwedishPersonligen skulle jag på ordförandeskapets vägnar vilja önska det grekiska folket, och alla de idrottare som åker till Grekland för att tävla, fredliga och framgångsrika olympiska spel.
I should point out that it does not come within the Council's competence to undertake the specific actions proposed by the honourable Member.
SwedishMed allt detta att tävla mot förefaller det fiskeriutskottet som att detta förslag är torftigt eftersom det inte på långt när uppfyller det som vi anser är genuina behov.
In addition, we are all aware of the fact that the European Court of Auditors has, for the past ten years, declined to issue a positive Statement of Assurance.
SwedishOm vi vill bekämpa fattigdomen är det ytterst viktigt att vi inte återgår till att tävla om vem som kan investera mest i krigsmateriel.
Mr President, ladies and gentlemen, my group, too, is glad that, after the ice age that temporarily characterised transatlantic relations, things are evidently now being put back on the right track.
SwedishJag tror emellertid inte att vi vinner någonting på att tävla i vem som är mest populist i detta sammanhang, utan det är bättre att riktigt fundera på var vi kan skära ned.
However, I do not believe that we will gain anything by competing over who comes top of the populist list in this regard. It is better to reflect carefully on where we can make cuts.
SwedishPå liknande sätt är det en inbillning att tro att vi kan tävla med denna väldiga producent på grundval av en liknande ekonomisk modell, som karakteriseras av låga löner och okvalificerad arbetskraft.
It is not often that Parliamentarians have the chance to consider the underlying trends in the development of international politics but this report does so.