"tävlande" English translation

SV

"tävlande" in English

volume_up
tävlande {comm. gen.}

SV tävlande
volume_up
{common gender}

tävlande (also: konkurrent, rival)
Hur tror ni att en tävlande känner sig, som just har hämtat sig från en svår sjukdom, och skickas in i boxningsringen?
How do you think a competitor feels who has just recovered from a serious illness and is sent into the boxing ring?
Dopningen är farlig för de tävlande själva; litteraturen berättar om hundratals svåra olyckor.
Doping is dangerous for the competitors themselves; the literature reports several hundred fatalities.
Drogbruket omintetgör den rena sporten och ärlig tävlan, och användningen av förbjudna substanser innebär en stor hälsorisk för de tävlande.
Drug use kills off clean sport and honest competition and the use of banned substances largely endangers the health of the competitors.
A courageous new contestant.
And below these contestants...... my personal favorite:
But first, let's meet our contestants.

Synonyms (Swedish) for "tävlande":

tävlande

Context sentences for "tävlande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTävlingen heter Formula Student och samlar år efter år tävlande lag från hela världen.
The competition is called “Formula Student”; year after year it gathers competing teams from across the globe.
SwedishDopningen är farlig för de tävlande själva; litteraturen berättar om hundratals svåra olyckor.
Doping is dangerous for the competitors themselves; the literature reports several hundred fatalities.
SwedishTävlingen i sig erbjuder således en möjlighet för gemensamma kulturaktiviteter i alla de tävlande städerna.
In this way, the contest itself offers a chance for common cultural activities in all the competing cities.
SwedishOch under de tävlande... min favorit:
And below these contestants...... my personal favorite:
SwedishVi ber de tävlande att komma fram.
So let's bring out our combatants, folks.
SwedishMen först ska vi träffa de tävlande.
But first, let's meet our contestants.
SwedishMan kan inte utesluta att de tävlande kommer att tillåtas öva på Themsen eller att evenemang kommer att äga rum på själva floden.
It cannot be ruled out that athletes may be allowed to practise on the Thames or that events may take place on the river itself.
SwedishDrogbruket omintetgör den rena sporten och ärlig tävlan, och användningen av förbjudna substanser innebär en stor hälsorisk för de tävlande.
Drug use kills off clean sport and honest competition and the use of banned substances largely endangers the health of the competitors.
SwedishFör vattensporterna och för Londons ansikte utåt är detta en hemsk situation, och de tävlande kommer att bo med utsikt över en av dessa översvämningar.
For water sports and for the image of London, this is a terrible situation, and the athletes’ village will overlook one of these overflows.
SwedishDet gläder mig att de tävlande som deltar i Olympiska vinterspelen och Paralympiska spelen 2006 kommer att beviljas samma villkor genom detta förslag.
I am delighted to see this proposal to grant the same conditions to the athletes taking part in the 2006 winter olympics and the paralympics.
SwedishDrogbruket omintetgör den rena sporten och ärlig tävlan, och användningen av förbjudna substanser innebär en stor hälsorisk för de tävlande.
Every form of professional sport needs to be abolished, the umbilical cord between sport and business and sponsors needs to be cut, mass amateur sport needs to be consolidated...
SwedishFör vattensporterna och för Londons ansikte utåt är detta en hemsk situation, och de tävlande kommer att bo med utsikt över en av dessa översvämningar.
The letter of formal notice stressed the need for Member States to ensure the adequacy of their collecting and treatment systems under the Council Directive concerning urban waste water treatment.