"ta form" English translation

SV

"ta form" in English

EN

SV ta form
volume_up
{verb}

De viktigaste politiska och ekonomiska institutionerna börjar nu ta form.
The essential political and economic institutions are now assuming concrete form.
Tre majskolvar, inget annat -- massor av svampar börjar ta form.
Now, three corncobs, no other grain -- lots of mushrooms begin to form.
Jag tror fullt och fast att denna praktiska aspekt av ”europeiskheten” kommer att börja ta form inom en snar framtid.
I firmly believe that in the near future this practical sense of European-ness will begin to form.

Context sentences for "ta form" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDärför håller ett projekt för EU också på att ta form runt detta forskningsprogram.
Therefore, a project for Europe is also taking shape around this research programme.
SwedishHar kommissionen någon aning om när vi kan förvänta oss att dess idéer börjar ta form?
Does the Commission have any idea when we can look forward to its ideas taking effect?
SwedishHar kommissionen någon aning om när vi kan förvänta oss att dess idéer börjar ta form?
His father has visited me, and many other fellow MEPs, here in Strasbourg.
SwedishBegreppet hållbar utveckling måste ta form och gestalt, få ett innehåll.
The concept of sustainable development must be given a practical dimension.
SwedishDen kompromiss som håller på att ta form verkar vara bra, men den kommer inte att lösa allt.
The compromise that is emerging appears to be useful, but it will not solve everything.
SwedishDetta är den nya verkligheten för de globala styrelseformer som håller på att ta form.
That is the new reality of global governance that is taking shape.
SwedishDen gradvisa regleringen av finansmarknaderna börjar ta form.
The gradual process of regulating the financial markets is beginning to take shape.
SwedishDet är detta infernaliska mönster som vi i dag ser ta form på ön.
And today we are watching as this island is caught in the grip of the same hellish spiral.
SwedishEU:s strategi för bättre lagstiftning börjar undan för undan ta form.
The EU strategy for better regulation is gradually taking shape.
SwedishDen började ta form efter det att Santerkommissionen avgick.
It began to be developed after the resignation of the Santer Commission.
SwedishDet var på 1960-talet som det som skulle bli Linköpings universitet började ta form.
In the 1960’s, Linköping University began to take shape.
SwedishFör närvarande håller ett nätverk med inriktning mot Lean på att ta form.
Currently, a network with a focus on Lean is taking shape.
SwedishDen senaste talaren sade att ett småskaligt Nato håller på att ta form.
The last speaker said that a small-scale NATO is emerging.
SwedishDet är ett annat Europa som på sikt kan komma att ta form.
It is a quite different Europe which is taking shape in the long term.
SwedishMen för att dessa tillämpningsområden ska kunna bli verklighet måste förstås Galileo först ta konkret form.
However, for these applications to become a reality, clearly Galileo must materialise.
SwedishEuropeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik börjar så sakteliga ta form.
Mr President, the EU's common foreign and security policy is slowly starting to take shape.
SwedishVad detta anbelangar tycker jag att det verkar som om två viktiga svar håller på att ta form.
In this respect, I believe two major responses are emerging.
SwedishEn policy om Internetrelaterad brottslighet håller också på att ta form, vilken kommer att diskuteras senare i dag.
There is also an emerging policy on cybercrime, which will be discussed later today.
SwedishAlla är för den, men när den börjar ta konkret form minskar det politiska stödet väldigt snabbt.
Everyone is in favour, yet when it comes to specific initiatives, the support base dwindles very quickly.
SwedishDen europeiska politiken för grundläggande rättigheter håller på att ta form.
Mr President, ladies and gentlemen, European policy on fundamental rights is taking shape.