"ta med i beräkningen" English translation

SV

"ta med i beräkningen" in English

SV ta med i beräkningen
volume_up
{verb}

ta med i beräkningen (also: dra av, antecipera, avfärda, inte tro på)
ta med i beräkningen (also: räkna med, göra upp räkningen med)
to reckon with

Similar translations for "ta med i beräkningen" in English

ta verb
med noun
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. noun
English
I noun
English
i preposition
beräkning noun
noun
English
tå- adjective
English

Context sentences for "ta med i beräkningen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
However, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
SwedishVilka allmänna och särskilda kriterier kommer man att ta med i beräkningen inom detta program?
What general and specific criteria will be taken into account in this programme?
SwedishJag tror att detta är en faktor som vi måste ta med i beräkningen.
I think that is also a factor which we have to take into account.
SwedishVi måste också ta med i beräkningen att vi kommer att få en konflikt.
We have to consider too that we will have a conflict.
SwedishJag har talat om principen om den kortaste vägen, som man absolut måste ta med i beräkningen här.
I have already mentioned the principle of the shortest route, which must has to be taken into account.
SwedishDen ärade ledamotens betoning av hur betydelsefull energisektorn i Burma är måste vi emellertid ta med i beräkningen.
If not, why not, if we are serious about exerting serious economic pressure?
SwedishTidsplanen från myndigheterna i Genève är alltså en annan faktor som vi måste ta med i beräkningen.
It follows that another factor we have to take into account is the timetable of the authorities in Geneva.
SwedishDetta måste man ta med i beräkningen för att göra en korrekt totalkalkyl för växthusgaserna.
These considerations also need to be taken into account if total greenhouse gases are to be correctly calculated.
SwedishDetta är en erfarenhet som vi bör ta med i beräkningen inför det räkenskapsår som just håller på att inledas.
This is one observation that we must take into account for the financial year that we are about to begin.
SwedishVi bör å andra sidan ta med i beräkningen att den medicinska kunskapen för närvarande fördubblas vart femte år.
Within the EU – by which I now mean the EU of 27 – health provision varies from one extreme to another.
SwedishDetta, anser jag, är något som vi måste ta med i beräkningen.
This, I think, has to be taken into account.
SwedishAlbanerna var jordbrukare och herdar som hade lämnats kvar och som ingen ville ta med i beräkningen.
The Albanians were farmers and shepherds who had been left behind and whom nobody wanted to take into consideration.
SwedishDe paramilitära grupperna är ett resultat av en hemlig militär strategi och detta måste man ta med i beräkningen.
Paramilitary groups are a result of clandestine military strategy, and that has to be taken into account.
SwedishDet här är något vi måste ta med i beräkningen.
This is something which we need to take into account.
SwedishEn annan utmaning som vi måste ta med i beräkningen är ytterligare en omgång internationella handelsförhandlingar.
Another challenge we shall have to take into account is another round of international trade negotiations.
SwedishDetta är ett faktum som man måste ta med i beräkningen.
This is a point that should be assessed.
SwedishTidsplanen från myndigheterna i Genève är alltså en annan faktor som vi måste ta med i beräkningen.
We really should not be deluding ourselves where our own sugar beet farmers or the developing world’ s exporters are concerned.
SwedishVi måste ta med i beräkningen att mycket mer långtgående åtgärder kan bli nödvändiga för att förhindra en katastrof.
We must take into account that more far-reaching measures may become necessary if a disaster is to be prevented.
SwedishVi måste också ta med i beräkningen att icke-återvinningsbart radioaktivt avfall inte får exporteras till tredjeländer.
It should also be taken into account that non-recyclable nuclear waste must not be exported to third countries.
SwedishVi bör å andra sidan ta med i beräkningen att den medicinska kunskapen för närvarande fördubblas vart femte år.
We do, on the other hand, have to take account of the fact that, at present, medical knowledge doubles every five years.