"tekniker" English translation

SV

"tekniker" in English

volume_up
tekniker {comm. gen.}
EN
volume_up
teknik {comm. gen.}

SV tekniker
volume_up
{common gender}

tekniker
Ytterligare en begäran till den tekniker som reglerar ljudet i salen.
The other request I have is for a technician to adjust the sound volume here.
Vi skickar över en tekniker till er så att ni kan delta i omröstningen.
We will send a technician so that you will be able to participate in the vote.
Jag ber enheterna än en gång att skicka en tekniker till er.
I again request the House's services to send a technician to you.
All I know is, that ship needs an operator.

Context sentences for "tekniker" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNya elektroniska tekniker ger dessa grupper immunitet, ofta med vårt godkännande.
New electronic technologies give these gangs immunity, often with our tolerance.
SwedishMen vi måste tillämpa nya andra generationens tekniker för att framställa biogas.
We must, however, apply new second-generation technologies to produce biogas.
SwedishEtt patent för dessa tekniker har beviljats i Storbritannien sedan i augusti 1995.
A patent for these techniques has been granted in the UK since August of 1995.
SwedishNya insikter, tekniker och material har ofta sitt ursprung i just rymdverksamheten.
New insights, techniques and materials often have their origin in space research.
SwedishHär utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpningar.
It developed and tested new distance-spanning technologies and their applications.
SwedishEU behöver inte sträva efter högintensiva tekniker för livsmedelsproduktion.
Europe does not need to seek highly intensive technologies for food production.
SwedishDessa tekniker kommer att bana vägen för nya tjänster som vi hittills inte haft i EU.
These technologies will open the way to new services, as yet unseen in Europe.
SwedishBioteknik täcker ett stort urval av mäktiga och ibland kontroversiella tekniker.
Biotechnology covers a wide range of powerful and sometimes controversial technologies.
SwedishNya tekniker erbjuder enorma möjligheter för att utnyttja den inre marknaden fullt ut.
New technologies offer huge opportunities to make full use of the internal market.
SwedishVi behöver fler, bättre och nya tekniker och framför allt behöver vi bättre logistik.
We need more, better and new technologies, and above all, we need better logistics.
SwedishKemiska ämnen eller tekniker används för kroppsvård, livsmedel och sjukvårdsprodukter.
Chemical substances or techniques are used for body care, food and health products.
SwedishNu, om ni är intresserade kommer jag att demonstrera några hemliga tekniker.
Now, if you are interested, I will demonstrate some underground techniques.
SwedishDet här är en ekonomisk fråga, ingen fråga för experter, ingen fråga för tekniker!
This is a question of economics, not of specialists or technical experts.
SwedishDet gör det möjligt för oss att rekrytera en ny generation av forskare och tekniker.
It allows us to recruit the new generation of scientists and technologists.
SwedishLåt oss i stället bevara vår gruvsektor genom att dra fördel av nya tekniker.
Let us maintain our mining sector by taking advantage of new technologies.
SwedishLåt oss arbeta med Ryssland om en förnuftig energipolitik med nya tekniker.
Let us work with Russia on a sensible energy policy using new technologies.
SwedishDet är för byråkratiskt; det kommer alltid att finnas tekniker som kallas teknokrater.
It is too bureaucratic; there will always be technicians who are called technocrats.
SwedishVi behöver bidrag som främjar hållbara åtgärder och effektiva tekniker.
We need subsidies encouraging sustainable practices and efficient technologies.
SwedishVi måste också inrikta oss på tekniker som förbättrar luftkvaliteten.
Attention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
SwedishSET-planen har som mål att bidra specifikt till utvecklingen av rena tekniker.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.