"telemedicin" English translation

SV

"telemedicin" in English

volume_up
telemedicin {comm. gen.}

SV telemedicin
volume_up
{common gender}

1. medicine

telemedicin
Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet.
The report deals with everything from telemedicine to EU research on patient mobility.
Tillämpningar finns inom vitt skilda områden såsom telekommunikation, telemedicin och distanslärande.
Applications in areas such as telecommunications, telemedicine and distance learning.
Europeiska referensnätverk, tekniska standarder och utvecklingen av telemedicin kommer att underlätta det gränsöverskridande samarbete som redan är på gång.
European reference networks, technology standards and the development of telemedicine will bolster the cross-border cooperation that is already underway.

Context sentences for "telemedicin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi utvecklar telekommunikationen för att i första hand bekämpa avskärmning och göra landvinningar inom telemedicin.
If telecommunications develop, it is primarily in order to combat isolation and to make progress in the area of distance medicine.