"textur" English translation

SV

"textur" in English

volume_up
textur {comm. gen.}
SV

textur {common gender}

volume_up
Här bestämmer Du om bara textur ska tilldelas eller textur med andra effekter.
Define whether the texture is to be applied alone or with other effects.
Sedan följer några klot som ändrar det markerade objektets textur.
Following are a few spheres which change the texture of the selected object.
Detta alternativ ger en textur som anpassas optimalt till objektet.
Select this option to adjust the texture optimally to the object.

Synonyms (Swedish) for "textur":

textur
Swedish

Context sentences for "textur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBitmapsbilder läggs då som textur på ett rektangulärt objekt av motsvarande storlek och omvandlas därefter.
Bitmaps are placed on a correspondingly large rectangular object and then converted.
SwedishDe anser att bullerstörningarna skall bekämpas med hjälp av "asfaltbetong med mycket öppen textur", en vägbeläggning som dock kan bli oväntat hal när det fryser till.
In their opinion, noise pollution should be countered by using 'very open asphalt concrete' , a road surface which, however, can turn unexpectedly slippery overnight when frosty.
SwedishDe anser att bullerstörningarna skall bekämpas med hjälp av " asfaltbetong med mycket öppen textur ", en vägbeläggning som dock kan bli oväntat hal när det fryser till.
In their opinion, noise pollution should be countered by using 'very open asphalt concrete ', a road surface which, however, can turn unexpectedly slippery overnight when frosty.