"tidsrymd" English translation

SV

"tidsrymd" in English

volume_up
tidsrymd {comm. gen.}

SV tidsrymd
volume_up
{common gender}

tidsrymd (also: stycke, avstånd, distans, kyla)
tidsrymd (also: förlopp, misstag, felsteg, lapsus)
volume_up
lapse {noun}
Det bör också framhållas - och det gjorde också olika talare - att protokollet bara har en giltighetsperiod på ett år, och av denna tidsrymd har i alla fall redan hälften förflutit.
It must also be emphasised, as a number of speakers have already said, that the Protocol is only valid for one year and more than half of this period has already lapsed in any case.

Context sentences for "tidsrymd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi är medvetna om att allting har skett under en mycket begränsad tidsrymd.
We recognise that everything has to take place in a very short period of time.
SwedishJag anser att detta är genomförbart och kan uppnås inom en relativt kort tidsrymd.
I think that this is feasible and can be achieved in a relatively short period of time.
SwedishEn vaccination är bara verksam mot målstammen och endast under en begränsad tidsrymd.
Vaccination is only effective against the targeted strain and for a limited period only.
SwedishDet är omöjligt att granska så många rättsakter noggrant inom en sådan kort tidsrymd.
It is impossible to scrutinise so many legal acts carefully in such a short space of time.
SwedishAmorteringsdelen ska beräknas för en tidsrymd mellan den 10:e och 18:e perioden.
The payoff amount is calculated between the 10th and 18th period.
SwedishVem törs vara så förmäten att han åtar sig garantin för en så lång tidsrymd?
Who would be so presumptuous as to give guarantees of safety over such a long period of time?
SwedishHär anger Du den tidsrymd efter vilken sidvyn (diabilderna) ska växla.
This is where you specify the length of time each slide is displayed.
SwedishEftersom de utvecklas långsamt är dessa företeelser knappast märkbara under en kort tidsrymd.
As they develop slowly, these phenomena are rarely perceptible over a short space of time.
SwedishVi kommer inte att kunna fullborda detta arbete inom denna tidsrymd.
We are not going to be doing that work within this timescale.
SwedishInom en kort tidsrymd har man redan börjat bygga en andra oljehamn i bottnen av Finska viken.
Within a short time it will be constructing its second oil port at the end of the Gulf of Finland.
SwedishVilken tidsrymd förfogar ni över för att reda ut situationen?
What is the timescale available for unblocking this situation?
SwedishBeräknar totalbeloppet av amorteringarna för en investering under en viss tidsrymd vid konstant räntesats.
Returns the cumulative interest paid for an investment period with a constant interest rate.
SwedishDet talas om en mycket lång tidsrymd på tre decennier.
We are talking about a long period of time - three decades.
SwedishJag kommer från Irland, en nation som tvingades exportera 12 miljoner av sin befolkning under en tidsrymd på 100 år.
I come from Ireland, a nation that had to export 12 million of its people over a hundred years.
SwedishEuropa behöver en hög långsiktig tillväxt för en längre tidsrymd om arbetslösheten skall kunna bekämpas framgångsrikt.
Europe needs a sustained period of high growth if we are to successfully combat unemployment.
SwedishDet så kallade blåa Europa skapades 1983 för en tidsrymd om tjugo år, och utlöper följaktligen år 2002.
The so-called blue Europe was created in 1983 for a period of twenty years and it therefore expires in 2002.
SwedishAntingen fastställer de objektiva grunder eller en längsta tidsrymd, eller så fastställs antalet förlängningar.
They either define objective reasons or a maximum duration, or the maximum number of extensions is defined.
SwedishJag vet att det är en kort tidsrymd, men det är ett mycket viktigt initiativ, både principiellt sett och i praktiken.
I know it is a short time span but it is a very important initiative both in principle and in effect.
SwedishAllt är förknippat med en mycket lång tidsrymd.
The gentlemen who head our national governments get themselves terribly bogged down; everything takes such a very long time.
SwedishMan anslår 15 minuter och en tidsrymd om två minuter per politisk grupp, utan att upptäcka att det inte räckte till.
Fifteen minutes were allowed and two minutes per Group, without realizing that that would not be enough.