"tiggande" English translation

SV

"tiggande" in English

SV tiggande
volume_up
{adjective}

tiggande

Context sentences for "tiggande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet handlar inte om en tiggande hand.
SwedishJag kan ofta förstå om jordbrukarna känner sig avgränsade från den europeiska politiken och känner sig som ständiga tiggande outsiders.
It is sometimes easy to understand why farmers feel excluded from European politics and feel that they are always cap-in-hand outsiders.
SwedishFörra veckan beslutade italienska kassationsdomstolen att zigenarnas tiggande är en central del av romernas kultur och därför inte kan förbjudas.
Last week, the Italian Court of Cassation decided that begging by gypsies forms an integral part of the Roma culture and cannot, therefore, be prohibited.
SwedishHar ni aldrig tänkt på att det kanske vore bättre om Irland gick ur valutasamarbetet i stället för att sträcka ut en tiggande hand mot de EU-länder som bidrar?
Has it ever occurred to you that it might be better if Ireland left the euro, rather than stretching out its begging hand to the contributing countries of the European Union?
SwedishNär man exempelvis promenerar runt på välkända Chicken Street i Kabul ser man de tiggande kvinnorna i smutsiga, gamla burkor, tiggande barn, män inbegripna i diskussioner.
When you wander around the famous Chicken Street in Kabul, for example, you see women in dirty old burkas begging, children begging, men standing around chatting.
SwedishPå samma sätt finns det tiotusentals obetalda hemvårdare vars värdefulla arbete vi borde stödja, men som er regering behandlar som om de vore Oliver Twist tiggande efter mer.
Similarly, there are tens of thousands of unpaid carers whom we should be supporting for the valuable work they are doing, but whom your government treats like Oliver Twist asking for more.