"till ett maximum" English translation

SV

"till ett maximum" in English

SV till ett maximum
volume_up
{adverb}

till ett maximum (also: maximalt)
Vi fruktar, att ett minimum lätt kan förvandlas till ett maximum.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
Europeiska unionens årliga budget kommer fortfarande att höjas genom en uttaxering av individuella medlemsstater till ett maximum av 1, 27 procent av BNI.
The European Union annual budget will still be raised by means of a levy on individual Member States to the maximum of 1.27 % GDP.

Similar translations for "till ett maximum" in English

till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English
ett article
English
ett numeral
English
maximum noun
English
maximum adjective
English