"till nytta" English translation

SV

"till nytta" in English

SV till nytta
volume_up
{adjective}

till nytta (also: lämplig, användbar, nyttig, fördelaktig)
volume_up
useful {adj.}
För förberedandet och förbättringen av kommande kampanjer kommer det att vara till nytta.
It will be useful in the preparation and improvement of future campaigns.
Detta initiativ kommer emellertid bara att vara till nytta om två villkor uppfylls.
However, the initiative will be useful only if two conditions are met.
Personligen tror jag inte att en akademisk debatt av detta slag skulle vara till nytta.
Personally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
till nytta
volume_up
stead {adj.}

Similar translations for "till nytta" in English

till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English
nytta noun

Context sentences for "till nytta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.
That, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
SwedishDet är till nytta för samhället att också verkställa dessa så snart som möjligt.
Society will benefit from the quickest possible implementation of these, therefore.
SwedishDessutom måste användningen i större omfattning komma det lokala fisket till nytta.
Local fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.
SwedishJag hoppas att era sammanträden och er tid hos oss kommer att bli till nytta.
I hope that your meetings and your time with us in Strasbourg will be productive.
SwedishDessa egenskaper har verkligen varit till nytta vid utarbetandet av betänkandet.
These qualities have really been of value in the preparation of the report.
SwedishEn åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
SwedishAtt EU får stabila och ekonomiskt starkare grannar är till nytta för unionen.
It is beneficial to the EU to have stable and economically strong neighbours.
SwedishSkälet till detta är att det leder till fel och att det därför är till ingen nytta.
The reason is that this leads to error, and that therefore nothing is gained.
SwedishDet är inte till nytta för utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken.
This will not benefit the development of information and communication technology.
SwedishHär kan vi visa att EU faktiskt kan vara och är till verklig nytta för våra medborgare.
Here we can show that Europe can and does deliver real benefits to our citizens.
SwedishDet är förståeligt men det är knappast till nytta för den uppkomna praktiken.
That is understandable but it fails to take into account how the industry has grown.
SwedishDessa medel skulle kunna användas konstruktivt till direkt nytta för medborgarna.
This could be used constructively for the direct benefit of the citizens.
SwedishDet kan inte vara till nytta att vi fortsätter att vara tvetydiga i detta sammanhang.
It cannot help that we continue to engage in double-speak in this connection.
SwedishGoda idéer bör spridas och tillämpas på europeisk nivå till nytta för oss alla.
In fact, good ideas can be spread and applied at European level for the benefit of all.
SwedishDe finansiella instrumenten Jessica, Jeremie och Jaspers har varit till verklig nytta.
The financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
SwedishJag tror verkligen att ert arbete kan komma att bli till nytta för oss i framtiden.
I genuinely believe that your experience will be of use to us in all our future work.
SwedishOmrådet har varit en modell för god praxis, och har varit till stor nytta för samhället.
This area has been a model of good practise and has served a community very well.
SwedishVi borde använda våra resurser till saker som är till större nytta för mänskligheten.
We should be channelling our resources into something of greater benefit to mankind.
SwedishDet har varit till stor nytta för både företag och de europeiska konsumenterna.
It has been of great benefit to both businesses and European consumers.
Swedish"Denna förordning om euron kommer att bli till stor nytta för oss ledamöter."
"This measure on the euro will be wonderful for us Members of the European Parliament."