"tillskansat sig" English translation

SV

"tillskansat sig" in English

EN

SV tillskansat sig
volume_up
{past participle}

tillskansat sig (also: fångat, tagit, fattat, gripit)

Similar translations for "tillskansat sig" in English

sig pronoun

Context sentences for "tillskansat sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIrland har tillskansat sig självt och alla medlemsstaterna en egen, nationell kommissionsledamot.
Ireland has guaranteed itself and all Member States its own, national Commissioner.
SwedishI denna affär har USA tillskansat sig uppgifter ur databaserna utan rättslig grund och utan någon som helst information från myndigheterna i EU.
In this affair, the United States plundered bank data, without legal basis and without even the slightest information from the authorities in Europe.
SwedishDet som sker i Italien visar att det fria ordet ibland är farligare än vapen för en regim som tillskansat sig makten över det fria ordet.
What is happening in Italy shows that the freedom of speech is sometimes more dangerous than weapons to a regime that seizes power over the freedom of speech.
SwedishTill och med den optimism som de berörda har tillskansat sig är påfallande: omnämnandet av datumet 2004 väcker föreställningen om att arbetet nästan är avslutat.
One is indeed struck by the optimism which is taking possession of those involved: the naming of the date 2004 suggests that the work is nearly finished.