"tillströmning" English translation

SV

"tillströmning" in English

SV tillströmning
volume_up
{common gender}

tillströmning (also: inflöde, inströmning)
volume_up
influx {noun}
Vi måste dessutom vara beredda om denna tillströmning rör sig mot Europa.
Moreover, if this influx makes its way towards Europe, then we must be prepared.
Nyheten att det fanns guld resulterade i en enorm tillströmning av vita bosättare till Lakotanationen.
The news of gold creates a massive influx of white settlers into Lakota Nation.
Dessa kan aktiveras när det blir en massiv tillströmning av människor som inte kan återvända.
This can be activated when there is a mass influx of people who are unable to return.
tillströmning (also: tillförsel, inlopp, tillflöde, inflöde)
volume_up
inflow {noun}
ett gemensamt system, i händelse av en massiv tillströmning, för tillfälligt skydd för fördrivna personer,
a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a massive inflow;
Detta är särskilt viktigt i Belgien, ett litet land med en relativt stor tillströmning av utländska patienter.
This is particularly important in Belgium, a small country with a relatively large inflow of foreign patients.
Å andra sidan kommer vi också att fungera som skyddsmekanism mot nya situationer med stor tillströmning av personer från regionen.
On the other hand, we will also act as a prevention mechanism against new situations of high in-flow of persons from the region.
tillströmning (also: brådska, jäkt, hets, rusning)
volume_up
rush {noun}
tillströmning (also: våg, ökning, svallvåg, vågsvall)
volume_up
surge {noun}
Och under denna tiden, sker en tillströmning av prolaktin, vars like den moderna världen aldrig ser.
And during this time, there's a surge of prolactin, the likes of which a modern day never sees.
Har EU förberett sig på den kommande tillströmningen?
Is the EU equipped to cope with this imminent surge of arrivals?
tillströmning (also: anslutning)
volume_up
turnout {noun} (gathering of people)
Det måste sägas, mot bakgrund av tillströmningen från kommissionen.
Bearing in mind the turnout from the Commission, that needs to be said.

Synonyms (Swedish) for "tillströmning":

tillströmning

Context sentences for "tillströmning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag anser att det är en positiv och viktig tillströmning som vi bör främja.
I think that kind of flow is good and important, and we have to promote it.
SwedishMånga av våra länder har sett en tillströmning av människor utifrån under århundradenas lopp.
Many of our countries have had influxes of people from outside over the centuries.
SwedishMed nuvarande tillströmning och födelsetal förväntas andelen ha ökat till 6 procent inom tjugo år.
With these influxes and this birth rate, this is expected to rise to 6% in twenty years.
SwedishDetta är en absolut nödvändighet, med tanke på att vissa medlemsstater står inför stor tillströmning av asylsökande.
This matter is an absolute necessity, given that some Member States are facing large influxes of asylum seekers.
SwedishExempelvis kommer Italien att behöva en årlig tillströmning av mer än 6 500 invandrare per miljon invånare, enligt Förenta nationerna.
It would be very strange, then, if we were to simply go and lay down rules on the subject here in this report.
SwedishVi vet alltså att vi kommer att se en större tillströmning under de två närmaste månaderna.
It will also be on the Internet so that it can easily be consulted on the Europa server.
SwedishProblemen som unionen står inför är i stor utsträckning gränsöverskridande: terrorism, organiserad brottslighet och en tillströmning av asylsökande och illegala invandrare.
The problems facing the Union are very much cross-border in nature: terrorism, organised crime, and flows of asylum seekers and illegal immigrants.
SwedishVarför inleds inte de åtgärder som förutses i detta enda förslag som har antagits om direktivet om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer?
Why do we not implement the measures laid down in that one measure adopted in the Directive on the temporary protection of displaced persons?
SwedishSocialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet anser att de europeiska arbetsmarknaderna bör vara öppna på samma sätt som i Storbritannien och inte bör frukta tillströmning av invandrare.
The European Parliamentary Labour Party believes that European labour markets should be open, like the UK's, and should not fear tides of immigration.
SwedishVem begriper inte att en massiv tillströmning av folk på flykt skulle kunna skada den civila freden, den sociala och ekonomiska balansen i en nation som genomgår en sådan händelse.
Can anyone fail to see that a massive flow of displaced people may undermine civil peace and the social and economic equilibrium of a nation which undergoes such an event?