"tillverka" English translation

SV

"tillverka" in English

SV tillverka
volume_up
[tillverkade|har tillverkat] {verb}

tillverka (also: tjäna, , vara, skapa)
Den traditionella sättet att tillverka plast är med olja eller petrolium.
The traditional way to make plastics is with oil or petrochemicals.
Vad marknadsförare brukade göra, var att tillverka lagomprodukter för lagom människor.
What marketers used to do is make average products for average people.
Hjälp dem att tillverka nät, så att de kan fortsätta fiska, och allt annat de behöver.
Help them make nets for continued fishing and everything else that they need.
Detta kommer att göra det möjligt att tillverka kärnvapen i industriell skala.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Varje land skall tillverka det antal mynt som krävs för dess marknad.
Every country must manufacture the stock of coinage required for its own market.
Det är redan möjligt att tillverka vad som kallas väskbomber.
It is already possible to manufacture what are known as suitcase bombs.
tillverka (also: framställa, bära, skapa, alstra)
volume_up
to produce [produced|produced] {vb} (create (heat, electricity, etc.))
Det kommer ändå att vara billigare att tillverka en miljövänlig lampa.
It will still be cheaper to produce an environmentally-friendly light bulb.
Jag menar att världen inte bör tillverka mer aluminium eller stål än vad den behöver.
I mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Varje land skall också tillverka det antal sedlar som krävs för dess marknad.
Each country must also produce the stock of notes required for its own market.
tillverka (also: kapa, förkorta, snedda, sänka)
Vi måste skapa ett nytt område med entreprenörsinnovationer, där vi inom EU arbetar tillsammans för att tillverka de främsta spjutspetsprodukterna i världen.
We must move to a new area of entrepreneurial innovation, where in Europe we are working together to make the world's most cutting-edge products.

Synonyms (Swedish) for "tillverka":

tillverka

Context sentences for "tillverka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan talar, och det är grundläggande, om hur lätt det är att tillverka de här drogerna.
He speaks, and this is important, of the simplicity of producing these drugs.
SwedishMycket ofta har man lagt ner en stor del av den egna fritiden på att tillverka dessa båtar.
Building these craft often takes a long time and is a leisure activity in itself.
SwedishDe är en inbjudan till terrorister att stjäla material för att tillverka en atombomb.
They are an invitation to terrorists to hijack material for the making of a nuclear bomb.
SwedishInnan man har förstått det kan man över huvud taget inte tillverka någon statistik.
Until we understand that, there is no point in producing statistics.
SwedishHjälp dem att tillverka nät, så att de kan fortsätta fiska, och allt annat de behöver.
Eight-and-a-half weeks on from 26 December, here we are offering a few clapped-out boats.
SwedishOm det är fallet borde man även göra framsteg på det här området och tillverka dieselmotorer.
This is, in my view, an additional argument in favour of this adaptation.
SwedishUtarmat uran är avfall, och det är ett mycket billigt material för att tillverka vapen.
DU is waste, and is an extremely cheap material for making arms.
SwedishMan argumenterar t.o.m. för att det skapar arbetstillfällen att tillverka och sälja dem.
I have even heard the argument that the production and marketing of these devices creates jobs.
SwedishFör att bevara fabriker måste det finnas bilar att tillverka och köpare som kan köpa bilarna.
In order to keep factories there have to be cars to be manufactured and buyers to buy them.
SwedishSkyddet bör också upphöra när man slutar att tillverka en formgivning som saknar ersättning.
It should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
SwedishVi vet ju att de ledande producenterna av PVC lika gärna kan tillverka alternativ.
After all, we know that the leading PVC manufacturers are just as capable of producing the alternatives.
SwedishJag tycker personligen det är bättre att tillverka koks än att förbränna kolet.
Personally, I prefer not to see it burnt, but coked.
SwedishDe skall vara användarvänliga och säkra mot förfalskning, attraktiva, solida och billiga att tillverka.
They should be convenient to use, counterfeit-proof, attractive, solid and good value.
SwedishOm det är fallet borde man även göra framsteg på det här området och tillverka dieselmotorer.
If that is the case, progress should also be made here, and cleaner diesel engines must be provided.
SwedishDet är ingen mening med att tillverka solpaneler om man inte har folk som kan sätta upp dem på taket.
There is no point in making solar panels if you do not have the people to put them on the roof.
SwedishDe fortsätter göra det; de bara fortsätter tillverka de där sakerna.
They keep doing it; they just keep making these things.
SwedishOm ni tror att dessa unga människor kommer att fortsätta tillverka billiga T-shirtar och behåar är ni något felinformerade.
I do not underestimate the scale of the tasks that the Commissioner faces with China.
SwedishBorde vi sluta tillverka vin på grund av alkoholismen?
Should we stop producing wines because of alcoholism?
SwedishAlla sektorer får tillverka och konsumenter får köpa produkter i alla möjliga olika förpackningsstorlekar.
Certain sectors will continue, however, to be subject to the existing regulation based on total harmonisation.
SwedishDe sa, "De borde sluta tillverka skor och kläder.
They said, "They should stop making shoes and clothes.