"tippa" English translation

SV

"tippa" in English

SV tippa
volume_up
[tippade|har tippat] {verb}

1. general

Vad som fick vågen att tippa över åt fel håll var utsikten till separata förhandlingar om en politiskt känslig handelsvara, nämligen bomull.
What tipped the scales the wrong way was the prospect of separate negotiations on one politically neuralgic commodity; cotton.

2. aviation

Synonyms (Swedish) for "tippa":

tippa

Context sentences for "tippa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish3D-diagram kan du rotera och tippa interaktivt med musen för att justera dem optimalt.
3D charts can be rotated and flipped with the mouse for optimal design.
SwedishMed ikonen Tippa horisontellt tippas textobjektets tecken horisontellt.
Click the Slant Horizontal icon to slant the characters of the text object horizontally.
SwedishMed ikonen Tippa vertikalt tippas textobjektets tecken vertikalt.
Click the Slant Vertical icon to slant the characters of the text object vertically.
SwedishKlickar Du på ikonen Tippa kommer tecknen att förses med en tippad skugga.
Click Slant to apply a slanted shadow behind the individual characters of the text characters.
SwedishJag själv skulle inte tippa på det inom den snaraste framtiden.
However, the time for debate, in this House at least, is almost over.
SwedishJag själv skulle inte tippa på det inom den snaraste framtiden.
I myself would not put any money on it any time soon.
SwedishHade de förmåga att förbjuda sina nationella truster att tippa sitt avfall i fattiga länder?
SwedishI det sammanhanget utgör artikel 151 en av bestämmelserna som kan tippa över till regeln om kvalificerad majoritet.
In this context, Article 151 is one of the provisions likely to be converted to the rule of qualified majority voting.
SwedishVi har en förnuftig och balanserad inställning och jag fruktar att ändringsförslag 11 kan tippa över balansen i fel riktning.
We have a sensible and balanced position and I fear Amendment No 11 may tilt that balance in the wrong direction.
SwedishVad som fick vågen att tippa över åt fel håll var utsikten till separata förhandlingar om en politiskt känslig handelsvara, nämligen bomull.
What tipped the scales the wrong way was the prospect of separate negotiations on one politically neuralgic commodity; cotton.
SwedishDen här texten kan du placera var du vill, rotera den i valfria vinklar eller placera den i kurvor med Format - FontWork och tippa bokstäverna.
This text can be positioned as you like, which includes rotating at various angles, or curving and slanting your text with the help of Format - FontWork.
SwedishTill skillnad från stora snabbköpskedjor säljer de ofta endast en produkt och kan inte tippa över förlusterna för försäljning under självkostnadspris på andra produkter.
Unlike the major supermarket chains, they often sell only one product and cannot pass onto other products the losses involved in below cost selling.
SwedishVi måste fortfarande särskilt se upp med frågorna rörande den institutionella balansen, som i sista stund inte får tippa över på bekostnad av de mindre staterna.
We should be careful in particular about the question of institutional balance. It must not be thrown overboard at the last minute to the disadvantage of the smaller countries.
SwedishMen på samma sätt som man inte löser förortsproblemen genom att bygga städer på landsbygden, kommer man inte att lösa Afrikas problem genom att delvis tippa över dem till Europa.
In the same way that the problems of the inner city are not solved by building towns in the countryside, Africa's problems will not be solved by shifting part of Africa to Europe.
SwedishMen på samma sätt som man inte löser förortsproblemen genom att bygga städer på landsbygden, kommer man inte att lösa Afrikas problem genom att delvis tippa över dem till Europa.
In the same way that the problems of the inner city are not solved by building towns in the countryside, Africa' s problems will not be solved by shifting part of Africa to Europe.