"titt" English translation

SV

"titt" in English

volume_up
titt {comm. gen.}

SV titt
volume_up
{common gender}

1. general

volume_up
look {noun}
Jag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
I would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
Jag föreslår att kommissionsledamoten tar en ordentlig titt på Eurobarometerundersökningarna.
I suggest the Commissioner takes a good look at the Eurobarometer polls.
Martin Schulz bör emellertid ta sig en närmare titt på den tyska huliganismens avarter.
However, Mr Schulz should take a closer look at the backyard of German hooliganism.
titt (also: blick)
volume_up
glance {noun}
En titt runt omkring här i kammaren visar att det inte precis är den populäraste platsen.
A glance around this chamber shows that it is not exactly the most popular of places.
Det som vi har framför oss är dock bara en titt in i framtiden.
However, what we have before us now is purely a glance into the future.
Om ni tar er en titt på Internet kommer ni att se precis vem jag menar.
A glance at the internet will show exactly who I mean.
titt (also: blick, pip, knyst, första skymt)
volume_up
peep {noun}

2. "i bok"

titt
volume_up
dip {noun} (in a book)

Synonyms (Swedish) for "titt":

titt

Context sentences for "titt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
We are about to review the guidelines on the trans-European transport networks.
SwedishDet är inga nyheter för kammaren att föredragningslistan ändras titt som tätt.
We know from experience in this House that the agenda is very often changed.
SwedishFast om vi tar oss en titt på honom är kanske inte ordet spets det mest lämpliga.
Looking at him, though, perhaps he is not quite as pointed as a spearhead.
SwedishLåt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
I will be presenting this review report and an initial proposal shortly.
SwedishJag kräver att man tar en titt på detta, nu när projektet är på väg in i nästa fas.
I urge that this be looked at when the project moves on to its next phase.
SwedishKan du ta en titt på min gamla arbetsplats...... och kolla upp några chefer?
Can you take a Iook into my old company...... check out some supervisors?
SwedishOm du letar efter arbete i Litauen, ta en titt på webbplatserna nedan!
If you are looking for work opportunities in Lithuania, try the proposed websites!
SwedishJag har alltså tagit mig en titt på vad det är som här kallas terrorism.
And so I have considered the things that are designated as terrorism in this report.
SwedishRundtur i HjälpcenterTa en titt på de nya funktionerna i AdWords Hjälpcenter i fem enkla steg!
Help Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
SwedishLåt oss ta en titt på de långsiktiga faktorer som påverkar oljemarknaden.
So let me now consider the long-term factors affecting the oil market.
SwedishSå de undrade om jag kunde komma och ta en titt på Rosalie, den gamla damen.
And so they asked me if I would come and see Rosalie, the old lady.
SwedishEn titt på nuvarande diskussioner i rådet understryker detta.
You can see that just by looking at the current discussions in the Council.
SwedishDet är artiklarna 126, 128, 129, 130, 131 och 132 i arbetsordningen som vi måste ta en titt på.
It is Rules 126, 128, 129, 130, 131 and 132 which need to be looked at.
SwedishMen som jurist med Europa som specialitet händer det ofta att jag tar mig en titt i EU-fördragen också.
As a lawyer specialising in European law I do still often consult the EU Treaties.
SwedishVi varierar vår meny och hittar på nya rätter titt som tätt.
We vary our menu after season and our chefs come up with new dishes every now and then.
SwedishMen om vi tog oss en ordentlig titt på världen, skulle alla våra toppmöten handla om hållbarhet.
But if we were looking at the world properly, all our summits would be about sustainability.
SwedishMedan ni återskapar förtroendet bör ni ta en titt på det statliga TV-bolaget ORF.
While you are restoring trust, you should concern yourself with the government broadcasting corporation ORF.
SwedishVi ber er därför att omedelbart ta en mycket allvarlig titt på dessa frågor.
You will receive the formal approval of our Parliament.
SwedishTitt som tätt hittar våra bagare dessutom på nya spännande bakverk.
Now and then our bakers come up with new recipes so keep your eyes open for exciting new products!
SwedishLåt oss ta en titt på denna toppmoderna och rena anläggning.
So let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.