"torr" English translation

SV

"torr" in English

EN

"tor" in Swedish

volume_up
tor {noun}

SV torr
volume_up
{adjective}

1. general

volume_up
dry {adj.}
Dessa fartyg är avsedda för torr last, de är inga krigsfartyg.
Those ships are dry cargo ships, they are not war vessels.
Debatterna görs därmed tillgängliga på ett mer verklighetsnära sätt än endast genom en torr och saklig text.
This will provide a more lively form of access to the debates than just a dry text.
Man kan se talarnas kroppsspråk, vilket ger mycket mer än att endast läsa en torr och saklig text.
You can see the body language of the speakers, and you get much more than by just reading a dry text.
Hellre det än det torra raspandet från de byråkratiska kontorsslavarna i Bryssel.
Rather that than the arid scratchings of the bureaucratic Brussels pen-pusher.
Klart är att Görlach, förra mandatperioden, utarbetade ett betänkande om de torra och medeltorra områdena.
Of course, in a previous parliamentary term, Mr Görlach drafted a report on the arid and semi-arid areas.
Jag skulle dock vilja påvisa att vi förlorat möjligheten att stödja ett ganska vidsträckt torrt område i södra Europa som inte har andra odlingsalternativ på sin mark.
Nevertheless, I would like to make it clear that we have missed the opportunity to support a substantial, very arid area of southern Europe, which has no other crop alternative for its soil.
torr (also: grov, osötad)
volume_up
brut {adj.}

2. "ointressant genom sin vanlighet"

3. figurative

volume_up
bald {adj.}

4. "väg"

torr
volume_up
settled {adj.} (road)

5. pejorative

Synonyms (Swedish) for "torr":

torr
Swedish

Context sentences for "torr" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTa bort en av bilparkeringsplatserna så att cyklisterna har mer utrymme att ställa sina cyklar på en torr plats.
Set one car-parking space aside so that cyclists have more room to store their bicycles out of the rain.
SwedishSkulden vilar främst på de ovanligt oansvariga ledare som tycker att kampen om ett stycke torr mark är viktigare än att den egna befolkningen förgår.
Surely it is absolutely appalling that the governments of poverty-stricken countries such as Ethiopia and Eritrea buy arms on a massive scale instead of building up sufficient food reserves.
SwedishDen minskade produktionen och försämrade kvaliteten på olivoljan, som är följden av fruktfall och olivflugeangrepp, beror på speciella väderförhållanden samt ihållande varm och torr väderlek.
Falling production and the decline in the quality of olive oil, as a result of fruit drop and flies attacking olive oil trees, are due to special weather conditions and particularly long summers.