SV

träffa {adjective}

volume_up

Synonyms (Swedish) for "träffa":

träffa

Context sentences for "träffa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt inte Athenas hat träffa min försvarslösa son...... utan vår sorg här nere.
Let not Athena's hatred feed on my defenseless son...... but on our sorrow here.
SwedishJag tackar er för er uppmärksamhet i dag och ser fram emot att träffa er igen.
I thank you for your attention today and look forward to meeting you again.
SwedishVi ser fram emot att träffa er i rätten, som man ibland uttrycker det på mitt språk!
As they sometimes say in my language, we look forward to seeing you in court!
SwedishDen kristdemokratiska hållningen kommer att träffa genindustrin som en perfekt bumerang.
The Christian Democratic position will rebound perfectly off the gene industry.
SwedishSituationen är så allvarlig att en EU-delegation vägrades träffa dessa fångar.
The situation is so serious that an EU delegation was denied access to those detainees.
SwedishI morgon, herr Solana, skall ni träffa Powell och de andra för att diskutera.
Tomorrow, Mr Solana, you will be holding discussions with Colin Powell and the others.
SwedishKan en man som suttit i fängelse i 32 år förbjudas att träffa sin mor?
Can a man who has been in prison for 32 years be prevented from seeing his mother?
SwedishVi skulle vilja träffa en överenskommelse under det luxemburgska ordförandeskapet.
We would like to reach an agreement during the Luxembourg Presidency.
SwedishJag var nyligen i Washington för att träffa ledamöter av kongressen.
I was recently in Washington having meetings with the members of the Congress.
SwedishJag vill upplysa er om att jag kommer att träffa utskottets ordförande efter frågestunden.
For your information, I am meeting the Chair of the Committee after this Question Time.
SwedishDet är hög tid för jordklotet att nu träffa en nödvändig överenskommelse i Köpenhamn.
It is time that we reached the necessary agreement in Copenhagen for the sake of the planet.
SwedishJag fick också äran att träffa många av människorättsaktivisterna i Colombia förra året.
I also had the honour of meeting many of the human rights activists in Colombia last year.
SwedishPå vissa ställen kan du vandra i dagar utan att träffa en annan människa.
In some places you can travel without seeing another person for days.
Swedish. – Hur skulle jag kunna vägra att träffa en parlamentsledamot?
   . How could I refuse a meeting with a Member of the European Parliament?
SwedishEnligt min åsikt får man inte träffa några kompromisser i det fallet.
As far as I am concerned, no compromises should be made in that respect.
SwedishDet var då oundvikligt att vi bad att få träffa de högst uppsatta personerna, och det skedde också.
Clearly we were going ask for meetings with the leading figures, and we got them.
SwedishDet är inte längre läge för de sydliga länderna att träffa dåliga överenskommelser.
This is the opportunity to create a new ambition for the South.
SwedishVi behöver inte träffa avtal med andra kontinenter för att förhindra skatteflykt.
We do not need to agree intercontinentally to avoid evasion.
SwedishJag kan glädja er med att efter två veckor så fick de träffa varandra igen.
After two weeks, I'm happy to report, the family was reunited.
SwedishDet är inte längre läge för de sydliga länderna att träffa dåliga överenskommelser.
It is no longer the time for a fool’s bargain for the South.