SV träffade
volume_up
{past participle}

träffade (also: slog)
Jag slogs av denna outnyttjade potential när jag träffade kvinnogrupper i Kabul i juli förra året.
I was struck by this untapped potential when I met with women's groups in Kabul last July.

Synonyms (Swedish) for "träffa":

träffa

Context sentences for "träffade" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi träffade även fackföreningar och de ansvariga för elkraftsöverföringssystemen.
We also met with both trade unions and electricity transmission system operators.
SwedishNär vi var i Uzbekistan träffade vi också den brittiske ambassadören Craig Murray.
While we were in Uzbekistan, we also met the British Ambassador, Craig Murray.
SwedishHon träffade några snubbar vid the Foot Locker och eskorterade dom dit bort.
She met some random guys at the Foot Locker and escorted them right over there.
SwedishJag träffade en hel del fiskare och i allmänhet var de väldigt olyckliga människor.
I met a lot of fishermen and generally speaking they were very unhappy people.
SwedishJag personligen träffade ryska representanter i Prag två dagar före julafton.
I personally already met Russian officials in Prague two days before Christmas Eve.
SwedishPrecis som parlamentsledamöterna träffade jag nyligen hans far här i Strasbourg.
Like honourable Members, I met his father here in Strasbourg not long ago.
SwedishVi besökte de fattigaste samhällena och träffade boskapsskötande nomader där.
We went to one of the poorest communities and met pastoralist farmers there.
SwedishJag träffade Kamal Labouani för tre veckor sedan när han skulle flyga till Washington.
I saw Mr Labouani three weeks ago, when his flight was leaving for Washington.
SwedishDen 14 januari träffade jag ledamöter från den tunisiska delegationen.
(FR) Mr President, on 14 January, I met with members of the Tunisian delegation.
SwedishJag träffade Kamal Labouani för tre veckor sedan när han skulle flyga till Washington.
I saw Mr Labouani three weeks ago, when his flight was leaving for Washington.
SwedishDär träffade vi en grupp människor vilkas båt hade sjunkit så att människor dog.
There we met a group of people whose boat had sunk and people had died.
SwedishSlutligen träffade president Barack Obama nyligen Dalai Lama i Vita huset.
Finally, President Obama recently met with the Dalai Lama in the White House.
SwedishI fredags träffade jag föräldrarna och pojkvännen till ett av offren i min valkrets.
Last Friday I met the parents and boyfriend of one of the victims in my constituency.
SwedishKommissionsledamot McCreevy träffade utskottet för ekonomi och valutafrågor i går.
Commissioner McCreevy met with the Committee on Economic and Monetary Affairs yesterday.
SwedishOch när jag träffade honom den 21 november märkte jag att han var mycket glad över detta.
And when I saw him on 21 November, I could sense that he was very happy about it.
SwedishIngen av de medborgare som jag träffade hade stora förväntningar på detta val.
None of the citizens whom I met had great expectations of this election.
SwedishFörra fredagen träffade även jag jordbrukarna i min valkrets.
Madam President, last Friday I too met with farmers in my constituencies.
SwedishI går träffade jag president Lahoud i Libanon tillsammans med en italiensk delegation.
Yesterday, in the Lebanon, I and an Italian delegation met President Lahoud.
SwedishUnder vårt besök träffade vi företrädare för AMIS, Afrikanska unionens uppdrag i Sudan.
During our visit we met representatives of AMIS, the African Union Mission in Sudan.
SwedishDen höga representanten träffade förra söndagen FN:s generalsekreterare i Lissabon.
The High Representative again met with the UN Secretary General in Lisbon last Saturday.