"tråd" English translation


Did you mean: träd, trad, träd-, träda
SV

"tråd" in English

volume_up
tråd {comm. gen.}
SV

tråd {common gender}

volume_up
I allt vi gör löper dessutom mänskliga rättigheter som en röd tråd genom vårt arbete.
And with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
Denna baslinje är just den tråd som löper genom hela betänkandet.
This base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Annars kommer OLAF plötsligt att hänga på en lös tråd och inte längre vara oberoende.
Otherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
tråd (also: tops, sytråd, bomullspinne)
volume_up
cotton {noun} [Brit.]
tråd (also: bana, bransch, fil, kabel)
Denna baslinje är just den tråd som löper genom hela betänkandet.
This base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Om parlamentet och rådet håller fast vid denna linje, kan OLAF träda i kraft i juni.
If Parliament and the Council keep to this line, then OLAF will be able to enter into force in June.
En konversation delas in i en ny tråd om ämnesraden för konversationen ändras, eller om konversationen når över 100 meddelanden.
A conversation will break off into a new thread if the subject line of the conversation is changed, or if the conversation reaches over 100 messages.
tråd (also: skikt)
tråd (also: styng, stygn)
tråd (also: följd, kedja, rad, snodd)
Som kollega Simpson redan har uttryckt det: om vi sliter av tråden nu faller hela paketet isär, och då får vi ett dåligt resultat.
As Mr Simpson said before: if we now loosen the string, the entire package will unravel and collapse, which would be a bad outcome.
Hur känns det att vara en marionett utan trådar?
How does it feel to be a puppet without the strings?
Jag tror materia föder liv. ~~~ Liv blir enskilda celler, celler blir trådar, trådar blir kedjor, kedjor blir nätverk.
I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.

Synonyms (Swedish) for "tråd":

tråd
Swedish

Context sentences for "tråd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNedan finner du en RSS-tråd för vart och ett av webbplatsens 32 tematiska områden:
Below you will find an RSS feed for each of the site’s 32 subject areas:
SwedishUtbudet av tjänster har minskat och sysselsättningen hänger på en skör tråd.
The provision of services has gone down and employment is in the balance.
SwedishInnovation behöver löpa som en röd tråd genom politikens alla områden.
Innovation needs to be something that runs through every area of policy.
SwedishVi bör ta upp denna tråd och passa på att förbättra avtalet.
We should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
SwedishPå liknande sätt måste det löpa en röd tråd mellan EU:s finansiella system och sakkunnigbedömningar.
Similarly, the EU's financial systems must be closely tied to peer review processes.
SwedishDet innebär att väldigt många saker egentligen hänger på en tråd.
This means that a great number of things are actually in the balance.
SwedishEn tråd löper genom hela grönboken: låt äldre människor arbeta.
One motif runs through the entire Green Paper: let old people work.
SwedishJag skulle vilja fortsätta på den tråd som Guy Verhofstadt tog upp.
I would like to pick up on an issue raised by Mr Verhofstadt.
SwedishDet är en del av det torraste området i Sahel, där livsmedelsförsörjningen alltid hänger på en tråd.
It forms part of the driest region of the Sahel, where the supply of food is always in the balance.
SwedishPå grund av dig hänger min framtid på en jävligt skör tråd.
Because of you, my future is in real fucking jeopardy.
SwedishOch sedan i ett svar på samma kommentar i denna tråd.
This is actually from one of the original calculus videos.
SwedishUtbudet av tjänster har minskat och sysselsättningen hänger på en skör tråd.
In addition, old sectoral liberalisation plans are strictly adhered to for postal services, gas, electricity and public transport.
SwedishSäkerhet var en genomgående tråd i betänkandet.
Safety was pertinent to this report all the way through.
SwedishDärav hoppas jag ni kan se en röd tråd i detta.
So I'm hoping you can see a little theme here.
SwedishDet är en del av det torraste området i Sahel, där livsmedelsförsörjningen alltid hänger på en tråd.
Debt relief and a long-term development policy are required, and also a spirit of solidarity with countries in the developing world.
SwedishSlutspelet hänger på en skör tråd.
SwedishDet påstådda sambandet mellan sammanhållningspolitiken och Europa 2020-strategin är en annan tanke som löper som en röd tråd genom betänkandet.
Another idea runs through the report: the association of cohesion policy with the so-called 'Europe 2020 strategy'.
SwedishDet går som en röd tråd genom alla årtionden, och därför vill jag ge ett råd till kommissionen: Arbeta intimt tillsammans med parlamentet.
My advice to the Commission would therefore be to work closely with Parliament, as this will be worthwhile in future too!
SwedishEftersom våra möjligheter att uppnå den globala överenskommelsen redan nu hänger på en tråd skulle detta kunna sätta stopp för dem helt och hållet.
With the chance of achieving global agreement hanging in the balance as it is, this could put paid to it completely.
Swedish. - (RO) Jag vill välkomna att frågan om Europas framtid hela tiden går som en röd tråd i debatterna här i parlamentet.
in writing. - (RO) I would like to welcome the fact that the future of Europe continues to be a theme that is always present in the Parliament debates.