SV tråkig
volume_up
{adjective}

1. general

tråkig (also: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
En tråkig sak inträffade nyligen i Grekland: avslöjandet om mutor och korruption i rättssystemet.
We recently had a very bad experience in Greece: the discovery of bribery and corruption in the judicial system.
Jag måste tyvärr börja sammanträdet med några tråkiga nyheter.
I must begin this sitting by passing on some bad news.
Varenda gång vi träffar varandra har jag tråkiga saker att berätta.
Seems like every time we meet I got nothing but bad news.
tråkig (also: långtråkig, trist, tråkigt)
volume_up
boring {adj.}
. ~~~ Det är ingen mörk, tråkig plats.
So, it's a phenomenally active region, it's not just a dark, boring place.
Och hon sa att det var en ganska tråkig film.
And she said that it's a rather boring movie.
But it was a little bit boring.
tråkig (also: dum, mörk, dyster, svag)
volume_up
dull {adj.}
Det som under många år var en lite tråkig och föga upphetsande upplevelse har nu lyckligtvis blivit annorlunda.
Something that was a dull and unexciting event for years is now, thank goodness, very different.
Om det är tråkigt att besluten fattas på ett ordnat sätt och enligt tidtabellen, ja då måste jag säga att jag är tråkig och stolt över det.
If it is dull for decisions to be taken in an orderly fashion and on schedule, then yes, I have to say that I am dull and proud of it.
Om jag är en dumrian, är du... den tråkiga...
If I'm a dullard, you're the, uh, the dull...
tråkig (also: bedrövlig, ledsen, bedrövad)
volume_up
sorry {adj.}
Detta ärende har fått en tråkig utveckling.
This matter has taken a sorry course.
Här börjar en relativt tråkig historia.
Here we begin a rather sorry story.
Kommissionen kan helt enkelt inte komma till oss denna eftermiddag och säga att detta är en tråkig historia, men inte vidta några åtgärder.
The Commission cannot simply come to us this afternoon an say it is a sorry tale but it is taking no further action.
tråkig (also: dunkel, svag, matt, känslolös)
volume_up
dead {adj.}
Denna byggnad är full av döda utrymmen och kala väggar som är extremt tråkiga, ovänliga och omänskliga.
This building is full of dead spaces and blank walls which are extremely tedious and unfriendly and inhuman.
tråkig (also: misslyckad, nedslående)
Fru kommissionär, herr talman, ni gav oss där visserligen en tråkig nyhet och överlämnade ett tråkigt budskap i samband med den upprördhet som skadorna från stormarna i december framkallade.
Commissioner, Mr President, it is true that your news and your message are extremely disappointing when we think of the emotional concern shown at the damage caused by the storms last December.
tråkig (also: dyster, grå, trist, gråbrun)
volume_up
drab {adj.}
tråkig (also: mörk, dyster, hemsk, trist)
volume_up
dreary {adj.}
tråkig (also: torr, uttorkad, torr i halsen)
volume_up
dry {adj.}
Vi måste i dag diskutera en fråga som bara till synes är tråkig och teknisk.
Mr President, the question we are discussing today may seem dry and technical, but appearances are deceptive.
Jag vet att statistik är torr och tråkig, och somliga anser rentav att den utgör det mest spetsfundiga sättet att ljuga.
Mr President, I know that statistics are dry and boring, and some people even say that they are the most subtle form of lie.
tråkig (also: död, livlös, själlös)
tråkig (also: dyster, matt, grå)
volume_up
leaden {adj.}
tråkig (also: usel, jäkla, omtöcknad, förbannade)
volume_up
stupid {adj.}
tråkig (also: tam, trist, händelsefattig, spak)
volume_up
tame {adj.}
tråkig (also: långsam, trist, omständiga)
Denna byggnad är full av döda utrymmen och kala väggar som är extremt tråkiga, ovänliga och omänskliga.
This building is full of dead spaces and blank walls which are extremely tedious and unfriendly and inhuman.
Allt för ofta är våra kalendrar överlastade, alltför ofta är våra debatter tråkiga.
All too often our agendas are overloaded, our debates tedious.
Den faktiska situationen i vårt parlament i dag visar att alla dessa tråkiga omröstningstimmar huvudsakligen är resultatet av ett dåligt förberedelsearbete i utskotten.
The truth of the matter, as things stand in Parliament, is that all those lengthy, tedious voting sessions are essentially the result of poor preparation in committee.
tråkig (also: klumpig, tafatt, okänslig, stel)
volume_up
wooden {adj.}
Jag har rätt tråkiga nyheter angående Dick.
I have some distressing news about Dick.
tråkig
volume_up
stodgy {adj.}
tråkig (also: vardaglig, tydlig, uppriktig, ärlig)
volume_up
plain {adj.}

2. colloquial

tråkig (also: smaklös, död, sjaskig)
volume_up
pokey {adj.}
tråkig (also: smaklös, död, sjaskig)
volume_up
poky {adj.}

Context sentences for "tråkig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi känner alla till detta, och det hela var en mycket tråkig historia.
That is a matter of record and was not the happiest episode in this tale.
SwedishEn tråkig detalj i sammanhanget är att två tredjedelar av dessa är flickor.
One terrible statistic is that two-thirds of those are little girls.
SwedishJag ville bara förmedla en tråkig nyhet till kammaren.
Mr President, I merely wanted to announce some sad news to the House.
SwedishMan får nästan intrycket att kommissionen här vill fullgöra en tråkig plikt.
It almost gives the impression that the Commission just wants to relieve itself of a burdensome duty.
SwedishDetta är en mycket tråkig dag för parlamentet och för rättssäkerheten.
This is a very sad day for Parliament and for the rule of law.
SwedishSlutligen skulle jag vilja komma till en tråkig punkt.
In conclusion, I would like to come to a rather unpleasant point.
SwedishKairos bannlysning av mötet mellan de icke-statliga organisationerna var en synnerligen tråkig följdföreteelse.
Banning the NGO meeting from Cairo was a most unpleasant side effect.
SwedishDet finns ytterligare ett påpekande som jag emellertid vill göra, och det gäller en något tråkig aspekt.
There is one more point I would like to make, however, and it is one that is just a little unpleasant.
SwedishDetta är i praktiken en ganska tråkig konsumentpolitisk utveckling för medborgarna i Europeiska unionen.
For the citizens of Europe, this really is quite a depressing development in terms of consumer policy.
SwedishFallet med domare Afiuni är en tråkig påminnelse om Venezuelas nonchalanta inställning till de mänskliga rättigheterna.
Judge Afiuni's case is a sad reminder of Venezuela's negative attitude towards human rights.
SwedishHär börjar en relativt tråkig historia.
The House can do this at any time and we need to respect that fact.
SwedishJag vill informera mina kolleger om en tråkig incident jag var med om under julledigheten.
   Mr President, I wish to inform my colleagues of an unhappy event that happened to me over the festive season.
SwedishI går inträffade en tråkig olycka i Asturien, Spanien, som orsakade en gruvarbetares död.
Mr President, yesterday there was an unfortunate accident in Asturias, Spain, which caused the death of a miner.
Swedish(EN) Rasistiskt och främlingsfientligt våld samt förtal är en mycket tråkig verklighet i hela Europa.
Racist and xenophobic violence and hate speech are a very sad reality all around Europe.
SwedishEn tråkig dag i Caucasians historia.
SwedishPå mindre än tre månader har sanktionerna mot Serbien upphävts och införts på nytt, en tråkig historia.
Mr President, in less than three month, the sanctions against Serbia have been lifted and reinstated again; this is a sad state of affairs.
SwedishDet senaste inlägget är en tråkig påminnelse om att doktrinen av trångsynthet fortfarande frodas i vissa delar av unionen.
   Mr President, that last contribution is a sad reminder that the doctrine of bigotry is alive and well in certain parts of this Union.
SwedishTyvärr måste jag avsluta med en tråkig nyhet eftersom jag i går kväll fick veta att min företrädare, Loyola de Palacio, har avlidit.
Unfortunately I have to finish on a sad note because last night I received the very sad news that my predecessor, Mrs Loyola de Palacio, has died.
SwedishDet är nu 20 år sedan, en tråkig årsdag vars minne vi gärna hedrar genom att hylla dessa unga offer.
It was 20 years ago now, a sad anniversary which we would be honoured to commemorate by paying tribute to those young victims.
SwedishOm man tittar ut genom fönstret i dag ser man att det vädermässigt är en ganska tråkig dag i Strasbourg, vilket inte är någonting ovanligt.
Mr President, if you look out of the window today, you will see a rather miserable Strasbourg day, which is nothing out of the ordinary.