"trampa" English translation

SV

"trampa" in English

volume_up
trampa {comm. gen.}

SV trampa
volume_up
{common gender}

trampa (also: pedal)
volume_up
pedal {noun}
Jag vill uppmana rådet att, för att använda rådets egen metafor, trampa så fort man bara kan.
I should like to urge the Council, to use its own metaphor, to pedal as fast as it can.
Jag instämmer med den som sa ” vi måste trampa ”, vem det nu var, men jag vill lägga till ” annars ramlar vi av ”.
I agree with whoever said ‘ we have to pedal’, but I would add ‘ otherwise we fall off’.
Jag instämmer med den som sa ”vi måste trampa”, vem det nu var, men jag vill lägga till ”annars ramlar vi av”.
I agree with whoever said ‘we have to pedal’, but I would add ‘otherwise we fall off’.
trampa (also: pedal)

Synonyms (Swedish) for "trampa":

trampa
Swedish

Context sentences for "trampa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är svårt att på en minut svara på detta utan att trampa någon på tårna.
It is difficult to answer this very briefly without treading on anyone's toes.
SwedishDock får vi inte trampa i fällan och göra oss en falsk bild av framtiden.
But we must not fall into the trap of a wrong kind of belief in progress.
SwedishAnnars kommer andra att trampa oss på tårna och vår budget hotar att bantas.
Otherwise other people will be treading on our toes and our budget will be threatened with cuts.
SwedishIngen har rätt att trampa på minnet av dem som har dödats i krig.
No one has the right to make a mockery of the memory of those who have perished in wars.
SwedishPrecis som en cykel faller WTO om vi slutar att trampa, och vi cyklister faller tillsammans med cykeln.
Like bicycles, the WTO topples if we stop pedalling and we cyclists fall with the bicycle.
SwedishAndra i denna kammare kämpar med att trampa upp en ny och bakåtsträvande stig inom det sociala området.
But others in this House are straining to carve a new and retrograde path in the social field.
SwedishOm vi skulle börja använda terroristernas metoder genom att trampa på lagen skulle de vara vinnarna.
If we were to adopt the terrorists’ methods by trampling the law underfoot, they would be the winners.
SwedishDet är detsamma som att trampa på den demokratiska folkviljan i åtminstone två av medlemsstaterna.
This is tantamount to trampling over the democratic will of the people of at least two EU Member States.
SwedishVi bör inte fördröja anslutningsförfarandet med mer göromål, men vi får heller inte börja trampa på gasen.
We must not delay the process of accession through expedient measures, neither should we rush things.
SwedishIngen civil kan trampa på en finsk mina eller av en händelse trampa på en oskadliggjord minas snubbeltråd.
I represent an EU country that is committed to fulfilling its obligations under the Ottawa Treaty by the year 2016.
SwedishVi kan lika gärna trampa fortare med våra fötter.
We might as well be peddling with our damn feet.
SwedishDen som vill ha Ryssland på sin sida, vilken sida det nu är, bör akta sig för att trampa snett i Kaliningrad.
Anyone who wants Russia on their side, wherever they may be, had better not make any false moves over Kaliningrad.
SwedishI terrorismens namn får man inte trampa på de mänskliga rättigheterna i Ryssland och inte heller i Förenta staterna.
Human rights cannot be trampled on in Russia using terrorism as an excuse, nor in the United States of America either.
SwedishDet är fel att trampa vidare i samma gamla hjulspår som inte leder någon vart och som för länge sedan har misskrediterats.
This would be the right course for the European Union; it would promote sustainable development and create jobs.
SwedishVi får inte tappa kontakten med våra lokalsamhällen genom att trampa på deras intressen, eller ge ett intryck av att vi gör det.
We should not lose touch with our local communities by trampling over their interests, or appearing so to do.
SwedishDet räcker att trampa på världen.
It is enough that the world is being stamped on.
SwedishDet är fel att trampa vidare i samma gamla hjulspår som inte leder någon vart och som för länge sedan har misskrediterats.
It is wrong to perpetuate and even intensify the pursuit of the old roads to nowhere that have long been discredited.
SwedishDet är nämligen att trampa på demokratin, och det bör demokratiskt valda regeringar om möjligt undvika!
It is democracy which is being trampled underfoot, which is something which democratically elected governments should avoid if possible!
SwedishÅr 2050 väntas 3,2 miljoner 100-plussare trampa jordytan – 18 gånger så många som vid senaste sekelskiftet.
It is expected that in 2050 there will be 3.2 million people aged over 100 on our planet - 18 times as many as at the turn of the century.
SwedishVi strök namnet ”Makedonien” för att undvika att trampa på vissa människors känslighet, inbegripet talmannens tror jag.
We deleted the name 'Macedonia' in order to avoid trampling on some people's sensibilities, including those, I believe, of the President.