SV trist
volume_up
{adjective}

trist (also: tråkig, dunkel, svag, matt)
volume_up
dead {adj.}
trist (also: olycklig, dålig, mörk, dyster)
volume_up
dismal {adj.}
Och man är äntligen för första gången inte längre sysselsatt med den trista harmonseringen på den lägsta nivån, utan man ägnar sig åt harmonisering med de bästa.
And for the first time, at last, you are not involved in this dismal process of harmonizing to the level of the lowest common denominator, but at the level of the best.
trist (also: tråkig, dyster, grå, gråbrun)
volume_up
drab {adj.}
trist (also: trög)
volume_up
draggy {adj.}
trist (also: tråkig, mörk, dyster, hemsk)
volume_up
dreary {adj.}
trist (also: tråkig, dum, mörk, dyster)
volume_up
dull {adj.}
Jag måste dock vara en trist jurist - en fakkijuristi på finska - och redogöra för den ståndpunkt som utskottet för rättsliga frågor vill föra fram i denna debatt.
But I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.
trist (also: ledsen, mörk, dunkel, dyster)
volume_up
gloomy {adj.}
Det är ett mycket trist bevis på ännu ett misslyckande hos en stor del av vår politiska elit.
This provides very gloomy evidence of yet another failure on the part of a major section of our political elite.
trist (also: grå, håglös, livlös, gråhårig)
volume_up
grey {adj.} [Brit.]
trist (also: tråkig, tam, händelsefattig, spak)
volume_up
tame {adj.}
trist (also: tråkig, långsam, omständiga)
trist (also: dyster, sur, melankolisk)
trist (also: tråkig, långtråkig, tråkigt)
volume_up
boring {adj.}
Det hela förefaller trist, pressen har redan åkt härifrån.
This looks pretty boring, and the press have already gone home.
" Köp en trist Egypten - bok av han som låg med Anna Scott. "
Buy a boring book about Egypt from the guy that screwed Anna Scott.
Arbete är inte bara för vuxna och det behöver inte vara trist!
Work is not just for adults, and it doesn’t have to be boring!

Synonyms (Swedish) for "trist":

trist

Context sentences for "trist" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSett ur jordbrukarens synpunkt är bokslutet för EU: s jordbrukspolitik mycket trist.
EU agricultural policy presents a sad picture form the point of view of the farmer.
SwedishTrist när din dag har kommit och ingen gör anspråk på dig utom arbetsgivaren.
Pretty sad when your time comes and no one claims you but your employer.
SwedishDet som man lägger fram för oss här är i själva verket en oerhört trist situation.
What you present us with here is really an extremely sad situation.
SwedishDet kanske är en smula trist, eftersom det betyder att vi har förlorat lite ömsesidig tillit.
That may be a little sad, because it meant we had lost a little bit of mutual trust.
SwedishDet är trist att parlamentet då tycks vilja vrida klockan tillbaka.
It is regrettable that Parliament seems to want to turn the clock back.
SwedishDet är trist att statssekreteraren inte kunde vara kvar. Jag hade nämligen en fråga till honom.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
SwedishFör oss är det ytterst trist att konstatera att pressfriheten i Ryssland ännu inte är säkrad.
It is extremely depressing to note that freedom of press is still not guaranteed in Russia.
SwedishDet kanske är trist för Barón Crespo, men det är bra för spanjorerna.
That may be sad for Mr Barón Crespo, but it is good for Spaniards.
SwedishDet är trist att vi ska behöva syssla med denna fråga som rör kärnan i gemenskapens regelverk.
Mr President, it is a sadness to have to deal with this issue, which goes to the heart of the.
SwedishDet är trist att vi ska behöva syssla med denna fråga som rör kärnan i gemenskapens regelverk.
Mr President, it is a sadness to have to deal with this issue, which goes to the heart of the .
SwedishJag är tvungen att ta upp en mycket trist sak.
Madam President, I am obliged to raise an extremely unfortunate matter.
SwedishDetta är mycket kort sagt en mycket trist historia.
Mr President, very briefly, this is a very sorry story.
SwedishFallet är ett trist exempel på vad som försiggår i Jemen.
This case is a sad example of what is going on in Yemen.
SwedishFör oss är det ytterst trist att konstatera att pressfriheten i Ryssland ännu inte är säkrad.
We had invited the journalist, Mr Babitsky, to visit us next Thursday, but this was vetoed by the Russian authorities.
SwedishTyvärr är bokslutet även detta år en trist läsning.
Sadly, this year's toll has again been a severe one.
SwedishI betänkandet understryks en annan trist verklighet.
And the report underlines another sad reality.
SwedishJag måste ofta uttala mig när vi har att göra med en hemsk massa avskedanden och det är alltid en mycket trist historia.
I often have to take the floor when we deal with enormous job losses, and it is always a sad occasion.
SwedishEU har skaffat sig en ganska trist flyktingpolitik, där det mesta går ut på att vi skall stänga våra gränser.
The EU has adopted a rather sad refugee policy, which is largely based on the idea that we must close our borders.
SwedishDet gav en ovanligt trist bild av vad vi kan som Europeiska unionen och som europeisk gren av Nato.
This gave an extremely depressing insight into the extent of our capabilities as the European Union and as NATO's European arm.
SwedishSom EU-vän anser jag att det är mycket trist att vi har varit tvungna att ödsla tid på att stoppa löjliga förslag som detta.
As a pro-European, I think it very sad that we have had to waste time blocking ludicrous proposals like this.