"tunna" English translation

SV

"tunna" in English

volume_up
tunna {comm. gen.}

SV tunna
volume_up
{common gender}

tunna (also: fat, pipa, cylinder, eldrör)
volume_up
barrel {noun}
Det är som att ha en licens för att trycka pengar och en tunna med gratis bläck.
This is like having a license to print money and a barrel of free ink.
I've half a mind to send you back in a barrel!
tunna (also: burk, låda, kista, binge)
volume_up
bin {noun} (large container)
tunna (also: bas, handtag, syfte, plattfisk)
volume_up
butt {noun}
tunna (also: fat, balja, kruka, kar)
volume_up
tub {noun}
tunna (also: fat, mässkar)
volume_up
tun {noun}

Context sentences for "tunna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt framställa energiskatter som den viktigaste åtgärden är att skramla med en tom tunna.
To present energy taxes as the most important measure is simply to engage in empty rhetoric.
SwedishNär det gäller förslagen om hållbar utveckling måste jag dock konstatera att dessa är tunna.
When it comes to the proposals on sustainable development, I have to state however that these are insubstantial.
SwedishJag hörde med viss bestörtning klagomålen om det tunna resultatet i Köpenhamn.
Mr President, it was with some dismay that I heard these complaints of a poor outcome at Copenhagen.
SwedishDet var det första med anledning av den, enligt Poettering, så tunna föredragningslistan för onsdagsförmiddagen.
Firstly, in relation to this apparently empty Wednesday morning agenda, according to Mr Poettering.
SwedishSålunda finner jag argumenten för att behandla detta initiativbetänkande i Europaparlamentet aningen tunna.
I think the arguments for dealing with this own-initiative report here in the European Parliament are rather weak.
SwedishUngefär som Sverker med sin Tunna, fast mot dåliga idéer, (Skratt) och försöker ersätta dåliga idéer med goda sådana.
Well, we're sort of like the Ralph Naders of bad ideas (Laughter) -- trying to replace bad ideas with good ideas.
SwedishEtiopien brottas med två grundläggande problem: för det första regeringens tunna etniska grund och för det andra fattigdomen.
Ethiopia is facing two fundamental problems: firstly, the government's insubstantial ethnic basis, and secondly, poverty.
SwedishSom ni vet så är detta en känslig fråga, och vi bör gå mycket varsamt fram eftersom vi inte har råd att hoppa i galen tunna.
As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.
SwedishEtiopien brottas med två grundläggande problem: för det första regeringens tunna etniska grund och för det andra fattigdomen.
Ethiopia is facing two fundamental problems: firstly, the government' s insubstantial ethnic basis, and secondly, poverty.
SwedishNu mer än någonsin måste vi vara medvetna om den tunna skiljelinjen mellan intern och extern säkerhet.
Accordingly, the direction taken by European cooperation with Iraq is consistent with the process of reconstructing the country and restoring democracy.
Swedishhoppa i galen tunna
SwedishDetta erkända Reichert instrument är en utmärkt allround mikrotom för att skära tunna mikrotomsnitt av mellan 1-30 mikrometers tjocklek.
DescriptionThe most famous instrument of the Reichert range−a superb all‒round microtome for cutting uniform sections from 1−30 microns.
SwedishDet kan vi bara bemöta genom att tunna ut skogsland för att minimera brandriskfaktorn.
In addition, longer dry spells increase the likelihood of fires, which we can address by thinning out woodland to minimise the fire load.
SwedishJag håller egentligen med om det som Weiler sade, nämligen att kommissionens förslag ändå är ganska tunna, att det egentligen inte står särskilt mycket i dem.
I agree really with Mrs Weiler that the Commission's proposals are somewhat on the lean side, that there is not all that much to them.
SwedishResultaten i fråga om de stora sociala, ekonomiska och politiska frågor som många av de föregående talarna har tagit upp, var utpräglat tunna.
On the great social, economic and political issues, which have been mentioned in many of the previous speeches, the results achieved were decidedly sparse.
SwedishVi måste göra mer, och det är inte vi som försöker tunna ut det beslut vi behöver fatta i Köpenhamn, men det krävs mycket arbete för att få andra att agera.
We need to do more - and we are not the ones asking to dilute the decision we need to take in Copenhagen - but a lot of work needs to be done to get others to move.
SwedishAtt döma av det utomordentligt tunna och innehållslösa svar som vi fick här, måste jag säga att det inte verkar som om rådets representant har tänkt igenom dessa saker.
Judging by the extremely weak and empty response which we received here, I must say that it would appear that the Council representative has not thought these matters through.
SwedishRedan den helige Benedikt uppmanade sina munkar att konsumera en halv tunna vin till varje måltid för att göra dem mera kvicktänkta och för att förbättra deras matsmältning.
In those times, the Rule of Saint Benedict required monks to drink one 'hemina ', or about half a pint, of wine before meals in order to awaken the spirit and aid digestion.