"tvärt" English translation

SV

"tvärt" in English

SV tvärt
volume_up
{adverb}

tvärt
volume_up
bang {adv.} ((informal) directly)
tvärt
volume_up
flat {adv.} (straight-forwardly)
tvärt (also: rent ut, burdust, rakt, pladask)
volume_up
plump {adv.}
tvärt (also: snabbt, raskt)
volume_up
sharply {adv.} (quickly)
Problemen börjar när ekonomin saktar ned, marknadsindex faller tvärt och problemen börjar med arbetslöshet.
The problems begin when the economy slows down, market indices fall sharply and problems start with unemployment.
volume_up
sharply {adv.} (harshly)
Problemen börjar när ekonomin saktar ned, marknadsindex faller tvärt och problemen börjar med arbetslöshet.
The problems begin when the economy slows down, market indices fall sharply and problems start with unemployment.
tvärt
volume_up
sheer {adv.}
Jag säger nej till kortsiktig tillväxt och ja till Turkiet, inte tvärt om.
I am opposed to short-term growth and in favour of Turkish accession, not the other way around.
tvärt (also: kort, snäsigt, kort i tonen)
volume_up
shortly {adv.} (impatiently, not politely)

Synonyms (Swedish) for "tvärt":

tvärt

Context sentences for "tvärt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSvaret strider tvärt mot det medborgarnas Europa som kommissionen så gärna talar om.
The reply is also at odds with the citizens' Europe the Commission is so keen on.
SwedishSvaret strider tvärt mot det medborgarnas Europa som kommissionen så gärna talar om.
The reply is also at odds with the citizens ' Europe the Commission is so keen on.
SwedishDe skärpningar som föredraganden föreslår går tvärt emot de erfarenheter som gjorts.
The tightening measures proposed by the rapporteur are at odds with past experience.
SwedishInte desto mindre visar exemplet från Antwerpens hamn att det är precis tvärt om.
However, the example of the port of Antwerp demonstrates the contrary.
SwedishTvärt om måste naturen bevaras och på ett korrekt sätt stå till människans förfogande.
On the contrary, nature should be preserved and made to serve mankind in a proper way.
SwedishTvärt om undrar jag alltid om man inte begär för mycket på gemenskapsnivån.
Indeed, I always fear that we expect rather too much of the Community.
SwedishTvärt om är det ofta just Info Point-kontoren som underlättar situationen.
On the contrary, it is these very Info-Points that ease the situation.
SwedishTvärt om, jag tror att människor är fantastiska och smarta, och att de verkligen bryr sig.
Quite the opposite: I actually think people are amazing and smart and that they do care.
Swedish(NL) De skärpningar som föredraganden föreslår går tvärt emot de erfarenheter som gjorts.
(NL) The tightening measures proposed by the rapporteur are at odds with past experience.
SwedishTvärt om är det ofta just Info Point-kontoren som underlättar situationen.
In my country the best thing about Info-Points Europe is that they are where the people are.
SwedishI den här formeln visas a inte längre kursivt, b:et får tvärt emot förinställningen attributet fet.
For example: nitalic a + bold b returns an A no longer in italics and a B in bold.
SwedishDetta uppförande går tvärt emot Europarådets konventioner och EU: s fördrag.
   – European countries seem to be victims of an infectious homophobia that is cause for concern.
SwedishTvärt om är dagordningen i själva verket helt uppbyggd kring kampen mot fattigdomen.
Quite the contrary: in actual fact, the agenda is wholly centred around the fight against poverty.
SwedishDet är ju precis tvärt emot vad vi skulle uppnå i användningen av våra resurser.
That is in fact the precise opposite of what we were meant to be achieving by the use of our resources.
SwedishDet är en fråga som ser ut att vara tvärt emot vad den borde vara i normala fall.
This appears to be the reverse of what should be the case.
SwedishOm man tvärt upphörde att framställa information skulle det innebära en risk för berörda aktörer.
An order that is harshly enforced poses a risk to the operators concerned.
SwedishFlera av oss motsatte oss tvärt detta och sade att detta kan omöjligt ske.
Many of us categorically opposed this as out of the question.
SwedishTvärt emot förväntningarna lever 55 miljoner människor i fattigdom.
Counter to expectations, 55 million people are living in poverty.
SwedishErt beslut går tvärt emot denna politik med social utjämning och nödvändig social mångfald.
Your decision runs counter to this policy of social rebalancing and of necessary social diversity.
SwedishJag måste medge att hans svar per telefon var ganska tvärt.
I have to admit that his response down the phone line was a sharp one.