"typexempel" English translation

SV

"typexempel" in English

SV typexempel
volume_up
{neuter}

typexempel (also: ombudsman, ombud, representant)
Den är ett typexempel på sådant som inte har genomförts.
This is a representative example of what has not been achieved.
typexempel (also: slagord, ledord)
volume_up
byword {noun}
typexempel
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
The Commission's decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Den aktuella frågan om icke-spridning i Indien är ett typexempel.
The present issue of non-proliferation in India is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
The Commission' s decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.

Synonyms (Swedish) for "typexempel":

typexempel

Context sentences for "typexempel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDagens resolution är ett typexempel på de texter vi brukar föreläggas om denna fråga.
Today's resolution is typical of the texts submitted to us on this subject.
SwedishDet där är typexempel på bristande förtroende för varandras rättssystem.
Those are typical examples of a lack of trust in one another's legal systems.
SwedishJag anser att detta är ett typexempel på omdömeslös användning av det tillgängliga utrymmet.
I think this is a classic example of the injudicious use of the space available.
SwedishBertie County är ett slags typexempel på avfolkningen av den amerikanska landsbygden.
Bertie County is kind of a prime example in the demise of rural America.
SwedishEU:s Östersjöstrategi utgör ett typexempel på detta.
The Baltic Sea strategy provides a model for other future European strategies.
SwedishEtt typexempel är behandlingen av passagerarnas personuppgifter.
A typical example is the processing of passengers' personal data.
SwedishJag anser att detta är ett typexempel på uppåtriktad harmonisering.
In my view, this is a typical example of upward harmonisation.
SwedishAzerbajdzjan håller på att bli ett typexempel på ett land som har genomgått en ytlig förvandling.
Azerbaijan is turning out to be a typical example of a country that has undergone superficial transformations.
SwedishEtt typexempel är den fortsatta förseningen när det handlar om att faktiskt avskriva de fattiga ländernas skulder.
A typical example is the continuing delay in actually writing off the debts of the poor countries.
SwedishNatura 2000 är ett typexempel på detta.
Tomorrow's vote, as I am sure we all appreciate, is crucial.
SwedishJust området dataskydd är ett typexempel på var det verkligen är meningsfullt att upprätta centrala kontrollplatser.
Data protection is a typical example of one area where it makes real sense to create central control points.
Swedish. – Vi röstade mot betänkandet eftersom det är ett typexempel på den nyliberala ideologi som parlamentet stöder.
We voted against this report because it is a classic example of the neoliberal ideology supported by Parliament.
Swedish.– Vi röstade mot betänkandet eftersom det är ett typexempel på den nyliberala ideologi som parlamentet stöder.
   . We voted against this report because it is a classic example of the neoliberal ideology supported by Parliament.
SwedishEtt typexempel är stora förbränningsanläggningar, som ansvarar för en stor del av de atmosfäriska föroreningarna.
One typical example is large combustion plants, which bear a large share of the responsibility for atmospheric pollution.
SwedishKina, som vi skall debattera i morgon, är ett typexempel på detta, men också Brasilien och givetvis Indien.
First, the inability of leading trade partners to reconcile themselves to ceding internal financial and political independence.
SwedishEtt typexempel är Grekland, vars bruttonationalprodukt i regioner som Epirus, Lesbos och Peloponnesos har minskat i stället för ökat.
The per capita income in Hamburg is 440 % higher than in Epirus, which is the poorest region in the ÅU.
Swedish- (DE) Just området dataskydd är ett typexempel på var det verkligen är meningsfullt att upprätta centrala kontrollplatser.
- (DE) Data protection is a typical example of one area where it makes real sense to create central control points.
SwedishExemplet med bilen är ett typexempel.
The example of the car is a typical example.
SwedishI dagsläget är vägtransporternas förkrossande övervikt ett typexempel på illa samordnade, farliga och förorenande bruk.
Today, the overwhelming volume of road freight transport is a typical example of practices which are incoherent, unsafe and dirty.
SwedishUnder politiska kampanjer sätts den icke-statliga pressen under ännu större tryck; folkomröstningen och parlamentsvalet nyligen är ett typexempel.
My colleagues know that we are subject to use of the criminal code against us if we criticise the President.