"underkänna" English translation

SV

"underkänna" in English

SV underkänna
volume_up
{verb}

underkänna
volume_up
to fail {vb} (not approve)
Det handlar inte om att bocka av på en lista och att automatiskt underkänna vid fem fel.
This is not about ticking a list and automatically giving a fail if five minuses appear on that list.
underkänna (also: avslå, kräkas upp, kräkas, kasta upp)
Han menar inte att vi ska underkänna all kunskap, men ifrågasätta den.
He doesn't mean for us to reject knowledge, but to constantly question it.
På grundval av detta kan man godkänna eller underkänna leksaker.
On this basis, toys can be approved or rejected.
Om de inte gör detta rekommenderar jag alla ledamöter att underkänna herr Prodi i maj som ett tecken på vår protest mot denna situation.
It they do not, I recommend all Members to reject Mr Prodi in May as a sign of objection to this situation.

Synonyms (Swedish) for "underkänna":

underkänna
Swedish

Context sentences for "underkänna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishValet har inte ägt rum på ett fritt och rättvist sätt, men kan vi underkänna det helt och hållet?
The elections were not conducted freely and fairly, but do we need to condemn them altogether?
SwedishPå grundval av detta kan man godkänna eller underkänna leksaker.
On this basis, toys can be approved or rejected.
SwedishJag skulle inte på något sätt kunna underkänna någon ledamots rätt att uttrycka en negativ uppfattning om någon av kommissionärerna.
In no way would I disallow any Member' right to express a negative opinion on individual members of the Commission.
SwedishDe stats- och regeringschefer som har undertecknat en sådan text, kommer de nu att underkänna den genom att proklamera en verklig subsidiaritet?
Will the heads of state or government who signed such a text now retract it by declaring true subsidiarity?
SwedishDet står klart för oss att det handlade om att underkänna centralbankens politik föregående vecka och inte den senaste veckan.
Clearly, we disapproved of the policy the European Central Bank issued the week before last and not the policy that was issued last week.
SwedishEftersom man varit alltför eftergiven var parlamentet plötsligt tvunget att slå knytnäven i bordet och nära nog underkänna er företrädare.
The problem was that it had for too long been too indulgent towards the institution to which it was closest, namely your own.
SwedishEftersom man varit alltför eftergiven var parlamentet plötsligt tvunget att slå knytnäven i bordet och nära nog underkänna er företrädare.
Because it had been too indulgent, Parliament had suddenly had to bang its fist on the table and almost censure your predecessor.
SwedishJag tror att vi nu har ett beslut som kommer att göra det möjligt att spåra och verifiera processen för att underkänna en begäran om behandling.
I think that we now have a decision that will allow the process of rejecting a request for treatment to be traced and verified.
SwedishJag skulle inte på något sätt kunna underkänna någon ledamots rätt att uttrycka en negativ uppfattning om någon av kommissionärerna.
Firstly, I would have welcomed the opportunity during the last part-session to have voted on the composition of the Commission as it was presented to us at that juncture.
SwedishDessutom bör Europaparlamentet inte redan nu ropa på en förlängning av stöden efter 2013 eftersom det är att underkänna resultaten av politiken.
Moreover, the European Parliament should not at this stage call for an extension of support after 2013, since that would be to disregard the results of the policy.
SwedishDe instrument vi i Europaparlamentet förfogar över för att underkänna, eller t.o.m. straffa kommissionen, är att inte bevilja ansvarsfrihet och t.o.m. uttala vårt misstroende.
The instruments the European Parliament has at its disposal to mark its disapproval, or to punish the Commission, are the refusal to grant discharge and even the censure procedure.
SwedishMan kan aldrig begära av kontrollmyndigheterna i värdlandet att de skall godkänna eller underkänna ett utländskt kreditinstitut, vare sig av allmänt intresse eller av någon annan anledning.
The supervisory authorities of a host Member State are never asked to issue or refuse authorization to a foreign credit institution, either for reasons of general interest or for any other reason.