"underskrift" English translation

SV

"underskrift" in English

volume_up
underskrift {comm. gen.}

SV underskrift
volume_up
{common gender}

underskrift (also: ledmotiv, namnunderskrift, påskrift)
Ni kommer inte att se min underskrift under en förenklad version av stresstestet.
You will not find my signature on an abbreviated version of the stress test.
Vi saknar en enda underskrift på ett OECD-avtal, nämligen USA: s.
We are missing one single signature on an OECD agreement - that of the USA.
Ingen kompensation ges för över 100 000 underskrifter (0,005 euro per underskrift).
No compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
underskrift (also: signatur)
volume_up
John Hancock {noun} [Amer.]

Synonyms (Swedish) for "underskrift":

underskrift

Context sentences for "underskrift" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag har tillsammans med ytterligare kolleger stött denna skrift med min underskrift.
With others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
SwedishDe växer inte upp färdigformade ur marken efter en underskrift av en byråkrat.
They do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
SwedishJag står vid mina ord, här är min underskrift på den utlovade öppenheten ".
Thank you, if there is, in fact, anything to say thank-you for.
SwedishDet är kanske därför som Cristiana Muscardini så klokt drog tillbaka sin underskrift.
It is taxpayers ’ money, and we have been elected to this Parliament in order to represent taxpayers.
SwedishDet tjänar ingenting till att vår parlamentsordförande till slut sätter sin underskrift på det.
There is no point in the President of our Parliament just putting her mark at the bottom of the page.
SwedishHur kommer det sig att den texten inte dyker upp, vi har ju emellertid tagit tillbaka vår underskrift?
Why is it then that this text has not been published? We have withdrawn our signatures after all.
SwedishDet innebär att vår underskrift blir rättsligt bindande.
That means that we will be legally committing ourselves.
SwedishAtt jag inte vidhöll min underskrift av den gemensamma resolutionen berodde på dess oerhörda begränsningar.
The reason why I have not carried over my support to the joint resolution is its enormous limitations.
SwedishJag ber er att överväga att ha de skriftliga deklarationerna här i denna kammare, den självklara platsen för underskrift.
I ask you to consider having written declarations here in the Hemicycle, the obvious place for them to be signed.
SwedishBetänkandet lägger fram en del information, även om jag inte skulle vilja lämna min underskrift in blanco till allt som nu står i det.
The report provides some guidelines, even if I would not accept in blank everything contained in it.
SwedishMeddelandet saknar digital underskrift.
This message was not digitally signed.
SwedishNi tar tillbaka er underskrift.
Today, a modern leader must tell the truth.
SwedishDet så kallade avtalsutkastet om saxfällor med Kanada och Ryssland representerar inte så mycket en kompromiss som en underskrift av sin egen dödsdom.
The so-called draft agreement on the leghold trap with Canada and Russia represents not so much a compromise but a suicide note.
SwedishDen nationella lagstiftaren kan helt fritt bestämma i vilka fall han jämställer den elektroniska underskriften med en underskrift.
National legislature will have a completely free hand in deciding in which cases electronic signatures will be afforded the same status as hand-written ones.
SwedishMen för denna gång vill jag också i min grupps namn förklara att vi drar bort vår underskrift och också kommer att förhålla oss på samma sätt vid omröstningen.
On this occasion, however, I should like to say on behalf of my group that we shall withhold our signatures and also vote accordingly.
SwedishHerr Carnero, applåden från kammaren är ännu en underskrift av er resolution, vilken dessutom är en resolution från alla ärbara män och kvinnor.
Mr Carnero González, the very applause of this House amounts to a second ratification of that motion, which expresses a view shared by all honest men and women.
SwedishÖver hundra Europaparlamentariker skrev under ett förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen, men en av tre pressades att dra tillbaka sin underskrift.
The question, rather, is whether those who are in favour of political integration in this House are going to leave these people without resistance.
SwedishFörbudet mot kommunistsymboler är nu lag i Polen, då de betraktas som olagliga genom en ändring av strafflagen och president Lech Kaczyńskis underskrift.
Communist symbols are now banned by law in Poland and, by virtue of an amendment to the penal code signed by President Lech Kaczyński, will be considered illegal.
SwedishDet är uppenbart att vi inte kan komma bara med förhoppningar, utan måste ha en lämplig politik som påbjuder underskrift av avtalet, vilket inte kan skjutas upp sine die.
Clearly we cannot turn up with mere aspirations, but must have a proper policy demanding that the treaty be signed and not postponed indefinitely.
SwedishBara så kan vi övertyga andra att äntligen också göra det som de egentligen lovade med sin underskrift, nämligen att hålla bestämmelserna från Dayton.
That is the only way in which we shall be able eventually to persuade others to do what they actually promised to do by signing - observing the provisions of the Dayton Agreement.