"undertryckt" English translation

SV

"undertryckt" in English

EN

SV undertryckt
volume_up
{adjective}

undertryckt (also: hindrad, hämmad)
undertryckt (also: tyst, måttfull, lugn, diskret)
Vi hade inte ens någon undertryckt röst – vi hade ingen röst alls.
We did not even have a subdued voice – we had no voice at all.

Context sentences for "undertryckt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har övergett våra värderingar och därmed undertryckt de kristna värderingarna.
We have forsaken our values and therefore trampled on Christian values at its expense.
SwedishUigurerna är ett undertryckt folk som bara uppgår till nio miljoner människor.
The Uighurs are a suppressed people numbering only nine million.
SwedishDet skall i dag, från att har varit ett undertryckt land, bli en partner.
Today it is to change from the suppressed country to the partner.
SwedishDe får inte gå ut själva, inte besöka några skolor, deras hälsovård är praktiskt taget undertryckt.
They may not go out alone, they may not go to school, they have practically no access to health care.
SwedishRyssland har undertryckt dem sedan urminnes tider.
Russia has been suppressing them for several millennia.
SwedishKommissionen har på ett arrogant sätt överskridit sina faktiska befogenheter och undertryckt subsidiaritetsprincipen och principen om jämlikhet för unionens medlemmar.
The Commission has arrogantly overstepped its factual competences and suppressed the principle of subsidiarity and equality of the members of the Union.
SwedishVerkligheten är förstås att Internet utgör ett fantastiskt verktyg för förändring i länder som hittills har undertryckt yttrandefriheten och motverkat demokratin.
The reality is, of course, that the web provides a fantastic vehicle for change in countries that have to date suppressed freedom of expression and frustrated democracy.
SwedishInför de allmänna valen i Förenade kungariket citerar den brittiska pressen kommissionsledamot Leon Brittans kritik mot arbetarpartiet, som enligt honom har undertryckt Europadebatten.
In the run-up to the UK's general election, EC Commissioner Leon Brittan is quoted in the British press as having criticized the Labour Party for suppressing debate on Europe.
SwedishDen militärdiktatur som infördes av general Ne Win har upprätthållits av hans efterträdare, och har genom lidande och terror undertryckt de burmesiska demokraternas strävan efter frihet.
The military dictatorship established by General Ne Win has been perpetuated by his successors, suffocating the libertarian efforts of Burmese democrats through suffering and terror.