"underutnyttjad" English translation

SV

"underutnyttjad" in English

SV underutnyttjad
volume_up
{adjective}

underutnyttjad
Patienter är en så underutnyttjad resurs.
Patients are such an underutilized resource.

Context sentences for "underutnyttjad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU:s budget har varit underutnyttjad sedan 1988.
You are right, Mr Jouyet, the European budget has been under-utilised since 1988.
SwedishBiomassa måste spela en grundläggande roll eftersom dess potential är underutnyttjad.
Biomass must play a fundamental role, since its potential is under-exploited.
SwedishDet är också en värdefull, om än underutnyttjad, resurs för arbetsgivare.
It also provides a valuable, if underused, resource for employers.
SwedishUtbildningsstiftelsens roll vid anslutning av nya medlemsstater från Central- och Östeuropa är dock fortfarande underutnyttjad.
This way these countries will be able to quickly take over the acquis communautaire.
SwedishUtbildningsstiftelsens roll vid anslutning av nya medlemsstater från Central- och Östeuropa är dock fortfarande underutnyttjad.
This way these countries will be able to quickly take over the acquis communautaire .
SwedishDet kommer från en budgetpost som är underutnyttjad.
It comes from a budget line that is underspent.
SwedishSkogens roll i EU:s energistrategi är en annan viktig punkt, då potentialen som förnybar energikälla idag är underutnyttjad.
The role of forests in the European Union's energy strategy is another important point because their potential as a renewable energy source is currently underexploited.
SwedishDessutom har det baskiska samarbetsområdet Bayonne-San Sebastián redan en underutnyttjad flygplats som ligger långt ifrån känsliga naturområden.
Moreover, the Basque Eurocity of Bayonne-San Sebastián already has an underused international airport, which is far away from any vulnerable nature areas.
SwedishDetta rör stöd som var förenligt med utveckling och förbättrad användning av sekundär flygplatsinfrastruktur som var underutnyttjad och utgjorde en kostnad för samhället i stort.
This concerned aid which permitted development and improved use of secondary airport infrastructure that was underused and represented a cost to society as a whole.
SwedishOm ni tänker på att bara 8 procent av våra företag deltar, vanligtvis de större företagen, inser ni att potentialen för EU:s inre marknad är starkt underutnyttjad.
If you analyse that, you find that the potential of the European internal market is greatly under-exploited, if only 8% of our enterprises - normally the bigger enterprises - participate.