"underutveckling" English translation

SV

"underutveckling" in English

SV

underutveckling {common gender}

volume_up
underutveckling
Vi har fortfarande problem med underutveckling i Latinamerika och Asien.
We still have problems of underdevelopment in Latin America and Asia.
Kriget är fortsättningen på en urartad underutveckling.
The war is an extension of degenerated underdevelopment.
Dessutom vet vi även att fattigdom och underutveckling är viktiga osäkerhetsfaktorer.
Furthermore, we also know that poverty and underdevelopment are significant causes of insecurity.
underutveckling
Och det är länge sedan den monopolistiska extremismen rådde, som innebar en sådan underutveckling för Europa.
And it is a long time since the monopolistic extremism that brought so much backwardness to Europe.
Egypten verkar i många avseenden ha återgått till den underutveckling som rådde under kung Farouks välde för 60 år sedan.
Egypt seems in many respects to have stepped back into the backwardness of the reign of King Farouk, 60 years ago.
Det är arrogant att tro att vissa etniska grupper är förutbestämda att leva i förtryck, misär och underutveckling.
It is arrogant to think that some ethnic groups are predestined to live in oppression, misery and backwardness.
underutveckling
Anledningarna till de olika regionernas ekonomiska underutveckling varierar stort.
The reasons for the economic under-development of specific regions vary greatly.
Det enda som är hållbart är i själva verket underutveckling.
In fact, the only thing that is sustainable is under-development.
Vi kan inte på detta område acceptera underutveckling som ursäkt.
Under-development is no excuse here.

Context sentences for "underutveckling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns ett akut behov av att ta itu med den underutveckling av godstransporter som råder i många länder.
We must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.
SwedishI realiteten kan bara ökade skillnader, marginalisering, arbetslöshet och underutveckling skapas.
There are still huge inequalities in the development of several areas, while the prospects for the poorer Member States are unpropitious.
SwedishDet är också värt att betona att vår infallsvinkel i kampen mot hunger, underutveckling och fattigdom inte kan vara annat än global.
Rather, the EU has contributed to bringing about global problems of poverty through unfair trade rules and a protectionist agricultural policy.
SwedishDessa yttersta randområden har problem med ekonomisk och social underutveckling och, uppenbarligen, problem med sitt avlägsna läge.
These ultra-peripheral regions face the problem of a lag in their economic and social development and, in particular, face problems due to their very remoteness.
SwedishDe rikaste betalar andras underutveckling för att hålla kvar dem i en underutvecklad situation, i syfte att befria sig från de insatser som de skulle kunna göra.
The richest countries can therefore pay to keep the rest under-developed so that they themselves do not have to make the efforts which they could.
SwedishEnligt min uppfattning skall vi se på narkotikaproblemet i dessa länder mer som ett symptom än som orsaken till denna regions permanenta underutveckling.
In my view, we should regard the drugs phenomenon in these countries as a symptom, rather than the cause, of the poor level of development that is endemic to this region.
SwedishVidare behöver de ökat samarbete från vår sida för att avhjälpa sin underutveckling inom områdena utveckling av demokratiska institutioner, ekonomisk och social tillväxt osv.
Balancing Russia’ s and Ukraine’ s gas prices in line with Turkmenistan’ s so-called cheap gas is a monopolistic provision, and not the action of the market.
SwedishVi skulle utan förbehåll rösta ja till ett stöd till utomeuropeiska länder som århundraden av kolonisering och exploatering har hållit kvar i ekonomisk underutveckling.
We are entirely in favour of aid for overseas territories, which centuries of colonisation and exploitation by European countries have kept in an underdeveloped economic situation.
SwedishDessutom måste det vara ett stabilt ekonomiskt projekt som leder till investeringar i landets östra del, och det måste kunna undanröja århundraden av underutveckling.
Are there really so few grounds for suspecting that some of its advocates want to use Turkish accession to finally smother the founding fathers’ conception of a European federal state?
Swedish(FR) Vi skulle utan förbehåll rösta ja till ett stöd till utomeuropeiska länder som århundraden av kolonisering och exploatering har hållit kvar i ekonomisk underutveckling.
We are entirely in favour of aid for overseas territories, which centuries of colonisation and exploitation by European countries have kept in an underdeveloped economic situation.