"ungefärlig" English translation

SV

"ungefärlig" in English

SV ungefärlig
volume_up
{adjective}

ungefärlig (also: likartad, approximativ)
 Kan en ungefärlig tidsram ges för förhandlingen om det föreslagna Acta-avtalet?
 Can an approximate timeline for the negotiation of the proposed ACTA be given?
Observera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.
These dates are approximate, however, and some years may be different.
Den ungefärliga kostnaden är återigen 1 miljon ecu.
The approximate cost is again ECU 1 million.
ungefärlig (also: allmän, generell, vanlig, genomgående)
Det är väldigt svårt att vara exakt, och anslutningen av tio nya medlemsstater till Europeiska unionen gör det inte lättare att få fram en ungefärlig siffra.
It is very difficult to be precise and the accession of ten new Member States to the European Union does not make it any easier to give a general figure.
Vi kan fortfarande ha olika åsikter om detaljerna, men det här är den ungefärliga riktlinjen som vi skall ha för ögonen.
We may not be agreed on the nuts and bolts, but this is the general line that we need to bear in mind.
ungefärlig (also: , grov, ohyfsad, våldsam)
volume_up
rough {adj.}
Det är en politik som innebär en ungefärlig uppskattning, och grundas på ren iakttagelse.
This is a policy based on rough estimates and founded on pure observation.
Jag fastställer en ungefärlig gräns för alla ledamöter.
I draw a rough line for every Member of this House.
Det finns en ungefärlig ram, så att allt ska fungera smidigt och så att det ska råda lika villkor.
There is, then, a rough framework, so that everything moves flexibly and so that there is a level playing field.
ungefärlig (also: ordentlig, full, jämn, kraftig)
volume_up
round {adj.}

Synonyms (Swedish) for "ungefärlig":

ungefärlig

Context sentences for "ungefärlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFontMetric (teckenbredd) stämmer bara exakt för Monospaced Fonts, för andra teckensnitt är den ungefärlig.
The FontMetric (character spacing) is exact for Monospaced fonts only; the spacing of other fonts is approximated.
SwedishBetänkandet ger dock naturligtvis en ungefärlig bild.
SwedishVi ber därför kommissionen att omkring en gång per år ange den uppskattade felprocenten och en ungefärlig beskrivning av förbättringen.
We would therefore ask the Commission to indicate, more or less on an annual basis, what the estimated margin of error and the estimated improvement will be.
SwedishDetta betänkande innehåller en förtjänstfull ungefärlig analys av den aktuella situationen när det gäller den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU.
This report has the merit of making a reasonable diagnosis of the current situation with regard to economic and social cohesion within the European Union.
Swedish(PT) Detta betänkande innehåller en förtjänstfull ungefärlig analys av den aktuella situationen när det gäller den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU.
. (PT) This report has the merit of making a reasonable diagnosis of the current situation with regard to economic and social cohesion within the European Union.
SwedishMan bör vidare notera att återinförandet av rörlig valuta översatt till konstant valuta motsvarar en ungefärlig minskning på 2 procent av priser och kompensationsbelopp.
It should be noted here that this increase at current rates amounts, in real terms and at constant prices, to a reduction of about 2 % in prices and compensatory aids.