"uppföra sig" English translation

SV

"uppföra sig" in English

SV uppföra sig
volume_up
{verb}

uppföra sig (also: bete sig, handla, ställa sig, sköta sig)
Rådet kommer naturligtvis inte att uppföra sig annorlunda under den här diskussionen.
It will obviously not behave otherwise in the context of this discussion.
Det är att leka med elden att uppföra sig på detta sätt i så osäkra tider.
It is playing with fire to behave like this in times of such uncertainty.
Vi bör åtminstone tänka på hur man skall uppföra sig, när oskyldiga människor faller offer.
Let us at least behave as we behave towards all victims.
uppföra sig (also: ha, stödja, bära, uthärda)
uppföra sig (also: uppträda)
uppföra sig
uppföra sig (also: förödmjuka sig)

Similar translations for "uppföra sig" in English

uppföra verb
uppför adverb
English
sig pronoun

Context sentences for "uppföra sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är väl inget sätt för demokratiska institutioner att uppföra sig sinsemellan!
Surely that is no way for democratic institutions to deal with one another!
SwedishNu ber vi rådet att uppföra sig korrekt och inte vara grovt vårdslöst.
Now the Council is asked to conduct itself properly and not be grossly negligent.
SwedishJag ser med intresse fram emot hur den brittiska regeringen kommer att uppföra sig.
I look with interest to see how the British Government conducts itself.
SwedishEU måste sluta uppföra sig som Natos och Förenta staternas förlängda arm och huvudfinansiär.
The EU must stop acting as the extended arm and the funder-in-chief of NATO and the United States.
SwedishJag tycker inte att det är rätt att uppföra sig så inför ett viktigt ställningstagande för parlamentet.
I do not think it is right to take this attitude towards an important stance adopted by Parliament.
SwedishDe måste uppföra sig som alla andra.
It is about time that all the fuss about duty-free stopped and the maritime sector got on with things like everybody else.
SwedishBankerna måste sluta att uppföra sig som barn som aldrig har ramlat och inte vet att de kan slå sig.
The banks must stop behaving like children who have never tried falling down and do not know that they can hurt themselves.
SwedishOm Marocko tänker uppföra sig som en partner borde landet öppna sina vatten för gemenskapens mindre fiskeflottor omedelbart.
If Morocco is intending to act as a partner, it should open up its waters to the Community small-scale fleet immediately.
SwedishHans sätt att uppföra sig.
SwedishTjänstemän som vet att deras arbete när som helst kan granskas av allmänheten skulle nog i större omfattning uppföra sig korrekt.
Officials who know that their files may be scrutinised by the public at any time are sure to be more inclined to administer them correctly.
SwedishSaken är ju den att det inte minst berör icke-statliga organisationer mycket hårt, eftersom de känner att de sitter i en rävsax och inte vet hur de skall uppföra sig i framtiden.
NGOs will in fact be very much affected, because they feel trapped, not knowing what to do from here on.
SwedishKommissionen verkar uppföra sig som en ouppmärksam elev som skyndar sig att göra klart sin hemläxa i tid.
(FR) Mr President, Madam Vice-President, the Commission seems to be behaving like an inattentive pupil rushing to finish his homework on time.
SwedishDet är inte acceptabelt att Ryssland kräver att de postsovjetiska staterna ska uppföra sig på ett visst sätt mot ett visst land.
It is not acceptable that demands are being made of Russia's 'near abroad' to the effect that certain types of conduct must be adopted towards a specific country.
SwedishJag vill genast lugna honom: Alla, tror jag, kommer att uppföra sig här i kammaren såsom traditionen bjuder, och även här på Nationella frontens bänk.
I would like to assure him immediately that I believe everyone is to be polite in this House, as is traditional, including on the National Front benches.
SwedishNär det handlar om olika utskott som bara fattar delbeslut om ett projekt, är det nästan omöjligt för nya sökande att uppföra sig felfritt.
Given the variety of management committees each of which only takes partial decisions for a particular project, it is almost impossible for new applicants to participate flawlessly.
SwedishJag litar på att den kommer att uppföra sig i enlighet med rättssäkerheten, och inte i enlighet med den typ av ljudklippspolitik som Mandelson gav efter för i veckoslutet.
I trust it will conduct itself in line with the rule of law and not in line with the kind of politics of sound-bite that Mr Mandelson indulged in at the weekend.
SwedishTill slut vill jag gärna bestrida eller motsäga resonemanget om att Turkiet skulle uppföra sig sämre - eller vad man nu vill kalla det - mot kurderna i Turkiet.
Precisely because they are objective criteria, however, it might of course subsequently be possible to remove the PKK from the list on the basis of the same objective criteria.
SwedishTill slut vill jag gärna bestrida eller motsäga resonemanget om att Turkiet skulle uppföra sig sämre - eller vad man nu vill kalla det - mot kurderna i Turkiet.
Finally, I should like to contest or contradict the reasoning according to which Turkey will now engage in worse behaviour - or whatever one wishes to call it - towards the Kurds in Turkey.
SwedishDet är ju möjligt att kommissionen också får utfärda ett speciellt direktiv när det gäller hur förskolepersonal, eller andra vuxna, skall uppföra sig när de har fler än ett barn att ta hänsyn till.
It is, of course, possible for the Commission to issue a special directive concerning what nursery school staff, or other adults, should do when they have more than one child to take care of.