"upplösas" English translation

SV

"upplösas" in English

SV upplösas
volume_up
{verb}

Det kan också hända att detta inte är möjligt och att den måste upplösas.
It may also be that this is not possible and it has to be broken up.
Detta samarbete har lett till att ett antal terrorister har kunnat fängslas och deras organisationer upplösas.
This cooperation has led to the imprisonment of a number of terrorists and the breaking-up of their organisations.
Det gäller inte bara vår kontinent, även om situationen här är särskilt svår, eftersom vi har en stor medelklass som håller på att upplösas.
This does not only apply to this continent, although the situation here is particularly difficult, because we have a large middle class that is breaking up.
De är kriminella grupper som omedelbart måste upplösas.
The paramilitaries are criminal gangs that must be dissolved immediately.
Will they dissolve?
Jag anser att det tillfälliga utskottet för klimatförändringar omedelbart bör upplösas.
I think that the Temporary Committee on Climate Change should be immediately dissolved.

Synonyms (Swedish) for "upplösas":

upplösas

Context sentences for "upplösas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen om det skulle upplösas skulle det medföra en katastrof för dess grannländer.
Were it to disintegrate, the implications for its neighbours would be catastrophic.
SwedishVi anser att EU skall vara en civil organisation och att VEU borde upplösas.
We think that the EU should be a civil organisation and that the WEU should be dissolved.
SwedishJag anser att det tillfälliga utskottet för klimatförändringar omedelbart bör upplösas.
I think that the Temporary Committee on Climate Change should be immediately dissolved.
SwedishLyckligtvis kommer parlamentet att upplösas efter att ha arbetat utifrån den grunden.
Happily, this Parliament will separate after working on that basis.
SwedishVi har alla dessa program; de hyllas - och sedan verkar de upplösas i tomma intet!
We have all these programmes; they are acclaimed; and then they seem to dissipate into thin air!
SwedishDet kan också hända att detta inte är möjligt och att den måste upplösas.
It may also be that this is not possible and it has to be broken up.
SwedishKol- och stålgemenskapen håller nu på att upplösas efter att ha funnits i femtio år.
The ECSC is now in liquidation, after operating for fifty years.
SwedishAv avtalen med de 126 kontoren kommer 93 avtal att upplösas fram till slutet av 2001.
There are 126 of them, and 93 will have had their contracts with us cancelled by the end of 2001.
SwedishDen här parodin måste stoppas, den så kallade domstolen upplösas och Slobodan Milosevic friges.
This parody must be stopped, the so-called court disbanded and Slobodan Milosevic freed.
SwedishI resolutionen ställs kravet att all milis i Libanon skall upplösas.
The resolution stipulates the disbanding of all militias in Lebanon.
SwedishFör det andra: Nato bör stegvis upplösas och inte utvidgas österut.
Secondly, NATO should be gradually winding down rather than engaging in eastward enlargement.
SwedishDitt varumärke börjar upplösas. ~~~ (Skratt) Det blir mer kaotiskt.
Your brand starts being dispersed, (Laughter) it gets more chaotic.
SwedishDe är kriminella grupper som omedelbart måste upplösas.
The paramilitaries are criminal gangs that must be dissolved immediately.
SwedishI resolutionen ställs kravet att all milis i Libanon skall upplösas.
This is another disaster in waiting for peace and stability.
SwedishFN-kommittén mot tortyr uppmanade, helt riktigt, på att den här enheten snabbt skulle upplösas.
The UN Committee against Tortures called for the swift dissolution of this unit, with good reason, in fact.
SwedishDetta innebär att ingen av de befintliga grupperna behöver oroa sig för att upplösas före valkampanjen.
This means that none of the existing groups need to fear being dissolved before the election campaign.
SwedishUtan reform kommer en utvidgad union mycket snabbt att upplösas i ett rent och skärt frihandelsområde.
Without reform, an enlarged Union will very rapidly degenerate into nothing more than a free trade area.
SwedishDetta rykte är inte någonting som kan upplösas i kväll.
Ladies and gentlemen, this reputation is not something that can be dismissed out of hand this evening.
SwedishDetta innebär att ingen av de befintliga grupperna behöver oroa sig för att upplösas före valkampanjen.
That will have to be revised upwards to 19 Members – or whatever the number is – from at least 5 countries.
SwedishDet är nödvändigt att förbättra järnvägarnas konkurrenskraft för att trafikstockningarna på vägar och flygfält skall kunna upplösas.
Improved competitiveness in the railways is vital to relieve road and air congestion.