"usel" English translation

SV

"usel" in English

SV

usel {adjective}

volume_up
Det är usel ekonomisk politik, det är usel handelspolitik, och det är moralisk bankrutt.
It is bad economic policy and bad trade policy, and it is morally bankrupt.
Jag skäms för att jag sa att du var usel... fast du faktiskt var det.
Yeah, I feel bad for saying that you sucked, even though you kind of did.
Secondly, the introduction of these duties is bad trade policy.
usel (also: låg, simpel)
usel (also: dålig, botten)
volume_up
grim {adj.} [Brit.]
Men vi kan inte bestraffa människor för att de har en usel regering.
But we cannot penalise people when they have a lousy government.
Den är en eländig, usel rättsakt och kommer att skaka EU-medborgarnas förtroende under lång tid!
It is a lousy, rotten piece of legislation that will permanently shake our citizens ' confidence in the European Union!
Klockans ägare är en dålig spelare och usel skytt.
The owner of this watch is a bad gambler and a lousy shot.
Kompensationen har varit usel, och man har tagit på sig ett minimalt ansvar.
Compensation has been pitiful, responsibility accepted negligible.
Moses gud är en usel general... som inte ger honom en reträttväg.
The god of Moses is a poor general... to leave him no retreat.
Vi anser att detta verkligen är en usel bedömning.
We believe that this really is a poor assessment.
Enligt min åsikt är detta bara en usel politisk komplott.
In my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission' s ability to implement Parliament' s political decisions is nothing less than wretched.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission's ability to implement Parliament's political decisions is nothing less than wretched.

Context sentences for "usel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är usel ekonomisk politik, det är usel handelspolitik, och det är moralisk bankrutt.
It is bad economic policy and bad trade policy, and it is morally bankrupt.
SwedishJag skäms för att jag sa att du var usel... fast du faktiskt var det.
Yeah, I feel bad for saying that you sucked, even though you kind of did.
SwedishKompensationen har varit usel, och man har tagit på sig ett minimalt ansvar.
Compensation has been pitiful, responsibility accepted negligible.
SwedishMen Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ändå usel.
This does not make the logic of the European Globalisation Adjustment Fund any less despicable.
SwedishMarknadsföringen av detta fördrag var usel, amatörmässig och dum.
The way in which this Treaty was marketed was shoddy, amateurish and totally clueless.
SwedishInte bara någon form av usel kompromiss, utan ett verkligt bra paket!
This is not just a half-hearted compromise, but a really good package.
SwedishKommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission's ability to implement Parliament's political decisions is nothing less than wretched.
SwedishKommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission' s ability to implement Parliament' s political decisions is nothing less than wretched.
SwedishMen vi kan inte bestraffa människor för att de har en usel regering.
But we cannot penalise people when they have a lousy government.
SwedishEnligt min åsikt är detta bara en usel politisk komplott.
In my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
SwedishMoses gud är en usel general... som inte ger honom en reträttväg.
The god of Moses is a poor general... to leave him no retreat.
SwedishPelarstrukturen är, slutligen, en fullständigt usel konstruktion för att skapa öppenhet.
The pillar structure is, at the end of the day, a totally useless construction for establishing openness.
SwedishLåt mig för det första förklara varför det är usel ekonomisk politik.
Allow me firstly to explain why it is bad economic policy.
SwedishDen avslöjar en alltigenom usel juridik och en lika usel politik.
It reveals totally rotten law and no less rotten policy.
SwedishHan kan inte framkasta en sådan usel anklagelse här!
However, he cannot come here and level such a despicable accusation.
SwedishParlamentet har sålt sig själv för usel mammon, och konsekvensen är nu att "dörren står öppen ".
Parliament has in a sense sold its birthright, and the consequence is that everything is now 'up for grabs' .
SwedishParlamentet har sålt sig själv för usel mammon, och konsekvensen är nu att " dörren står öppen ".
Parliament has in a sense sold its birthright, and the consequence is that everything is now 'up for grabs '.
SwedishReese Feldman är ingenting annat än en usel knarklangare.
Reese Feldman's nothing more than a two-bit drug dealer.
SwedishKlockans ägare är en dålig spelare och usel skytt.
The owner of this watch is a bad gambler and a lousy shot.
SwedishDen är en eländig, usel rättsakt och kommer att skaka EU-medborgarnas förtroende under lång tid!
It is a lousy, rotten piece of legislation that will permanently shake our citizens' confidence in the European Union!