"ut ur" English translation

SV

"ut ur" in English

SV ut ur
volume_up
{preposition}

ut ur (also: från, ur, av, utom)
volume_up
out of {prp.}
Och resultatet av det är att vi utbildar folk ut ur deras kreativa förmåga.
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Ni måste ha en vision och vara kreativa för att leda EU ut ur denna återvändsgränd.
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Om detta var ett brottmål skulle det kastas ut ur vilken domstol som helst i världen.
If this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
ut ur (also: från, på grund av, av, efter)
volume_up
from {prp.}
Hjärnan plockas ut ur skallen, och sen skärs den i en centimeter tjocka skivor.
The brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.
Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?
What is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?
Människorna vill komma ut ur denna situation och kräver att få skydd mot sin atomångest.
People want to escape this situation and ask for protection from nuclear fear.
ut ur
volume_up
outta {prp.} [coll.]
Get outta the fucking hole!

Similar translations for "ut ur" in English

ut adjective
English
ut adverb
ut- adjective
English
UT noun
English
ur noun
ur adverb
English
ur preposition
ur- adjective
ur-
UR noun

Context sentences for "ut ur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
Anyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
SwedishMin far kastades dessutom på order av Stalin ut ur armén, eftersom han var jude.
These memories should not and must not under any circumstances divide nations and peoples.
SwedishOm ni inte gör det kommer jag att be vaktmästarna att visa er ut ur kammaren.
And if you do not do so, I am going to call on the ushers to ask you to leave the Chamber.
SwedishRörelsen bildades 1976 av de invånare som hade drivits ut ur Famagusta.
This movement was created in 1976 by the displaced inhabitants of Famagusta.
SwedishDet finns de vilkas ändringsförslag syftar till att rensa ut allt innehåll ur direktivet.
There are those whose amendments are aimed at removing all of the directive’s substance.
SwedishOm ni inte gör det kommer jag att be vaktmästarna att visa er ut ur kammaren.
Mr Martin Schulz, I am perfectly aware who is changing the order.
SwedishHan sprang ut ur flygplanet och en polisman följde efter honom och ropade åt honom att stanna.
He ran off the aeroplane and was followed by a policeman, who shouted at him to stop.
SwedishDen kommer fortfarande att finnas för de resenärer som är på väg ut ur EU.
Duty-free will still exist for all those travellers outwith the EU.
SwedishVi har stora förhoppningar om att Grekland nu är på väg ut ur återvändsgränden.
We have high hopes that the impasse in Greece will be broken.
SwedishMen allt detta kommer inte att föra oss ut ur den nuvarande situationen.
None of this, however, is going to resolve the current situation.
SwedishHittills har det skett en omfattande olaglig transport av avfall ut ur EU.
Large quantities of waste equipment are still being shipped illegally to countries outside the EU.
SwedishKommissionen går skadskjuten ut ur denna debatt, den är politiskt död.
The Commission has been wounded by this debate, and politically speaking it is dead in the water.
SwedishEU måste trycka på för en förhandlad lösning och en fredlig väg ut ur krisen.
Europe must exert pressure to bring about a negotiated solution and a peaceful resolution to the crisis.
SwedishAlla varor som förs in eller ut ur Europeiska unionen ska föranmälas hos tullmyndighet.
All goods entering or leaving the European Union must be notified in advance to the customs authority.
SwedishMed våld drog de ut pojken ur bussen, medan den förtvivlade modern tvingades stanna kvar i bussen.
They dragged the boy off the bus with brute force, leaving the mother behind utterly distraught.
SwedishDet är allas vår förhoppning att våra hjälpinsatser verkligen skall hjälpa människorna där ut ur den värsta nöden.
We all hope that our aid really will help the people get over the worst of it.
SwedishProfessor Cabrols försök, som vi stöder, får oss att bryta overksamheten och komma ut ur osäkerheten.
We support Professor Cabrol's attempt to get things moving and put the uncertainties behind us.
SwedishVarje gång du kommer ut ur duschen ska du tänka på vår vänskap.
Each time you get in the shower, think about our friendship.
SwedishMin väg runt detta är att säga att de medel som inte har använts hittills bör tas ut ur systemet.
My way around this is to say that the funds that have not been used so far should be lost to the system.
SwedishVi vill alltså ta ut denna paragraf ur betänkandet.
The European Union does not need to legislate for this, so we would prefer to drop this paragraph altogether.